Stawki odsetek od zaległości podatkowych w dół

03.07.2013 11:00 (aktualizacja: )

Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP, czego konsekwencją jest spadek odsetek podatkowych.

RPP dokonuje obniżki stóp procentowych już siódmy raz z kolei. Przypomnijmy, że poprzednia obniżka stóp miała miejsce niespełna miesiąc temu - 6 czerwca 2013 roku.

W środę 03 lipca br. po 2-dniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. W efekcie od dziś obowiązują nowe, niższe stawki:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Stopa kredytu lombardowego spadła z 4,25 do 4,00%. Oznacza to, że od 04 lipca 2013 roku obowiązują niższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 10,5 % to 10 %. 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
10 %7,50 %04.07.2013
10,5 % 7,88 % 06.06.2013

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

04 lipca 2013 spadną także odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
16% rocznie04.07.2013
17% rocznie 06.06.2013

Nowe kwoty odsetek od zobowiązań podatkowych a także odsetek maksymalnych zaczną obowiązywać od 04 lipca 2013 roku.

archiwalne wysokości odsetek  

 

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 2-3 lipca 2013

Iwona Karkus
PIT.pl