SSE i dziedziczenie firmy po zmarłym w Sejmie

21.03.2018 11:00 (aktualizacja: )

Ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców i regulacje, dzięki którym cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną - to niektóre z propozycji legislacyjnych rozpatrzonych przez Sejm we wtorek, w pierwszym dniu 60. posiedzenia Izby.

SSE i dziedziczenie firmy po zmarłym w Sejmie

SSE i dziedziczenie firmy po zmarłym w Sejmie / FORUM

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293) jest odpowiedzią Rady Ministrów na problemy najmniejszych przedsiębiorców. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu śmierć osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie musi oznaczać końca bytu prawnego jej firmy. Ustawa stworzy warunki do kontynuowania działalności takiego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma będzie mogła nadal generować zyski, zachowane zostaną miejsca pracy, klienci będą mogli korzystać ze swoich uprawnień, regulowane też będą zobowiązania przedsiębiorcy. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj. Izba rozstrzygnie w głosowaniach sprzeciw zgłoszony do propozycji zaopiniowanej przez Prezydium Sejmu, aby skierować projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Sejm pracował nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307). Rada Ministrów proponuje wprowadzenie mechanizmu udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych (obecnie jest ich 14). W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt realizuje jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Kapitał dla Rozwoju. Uzasadnienie proponowanych rozwiązań przedstawiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Gospodarki i Rozwoju.

Źródło: Sejm