Pobierz e-pity 2020

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

28.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Idziesz do lekarza i „świecisz się na czerwono”?, Szef wypłaca ci nieregularnie pensję? Zastanawiasz się czy w ogóle zgłosił Cię do ubezpieczenia? Czy opłaca za Ciebie składki i od jakiej kwoty? Jeśli chcesz być pewny - łatwo możesz to sprawdzić w ZUS-ie. Zrobisz to także przez Internet nawet nie wychodząc z domu.

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

Źródło: YAY foto

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie dowiemy się, co prawda, czy pracodawca płaci konkretnie nasze składki, ponieważ opłaca je za wszystkich pracowników łącznie, dowiemy się jednak, czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia, od jakiej kwoty i czy nasz pracodawca regularnie przekazuje do ZUS-u raporty miesięczne. Jeśli dowiemy się, ze nasz pracodawca nie płaci za nas składek. To rolą ZUS jest odzyskanie zaległych wpłat od przedsiębiorstwa, w którym jesteśmy zatrudnieni.

>>> Rząd zgodził się na podwyżkę emerytur i rent w 2017 roku <<<

O to czy jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia możemy zapytać podczas wizyty w ZUS. Na sali obsługi klienta, po pobraniu biletu z Systemu Kierowania Ruchem i po okazaniu dowodu osobistego, uzyskamy informację od ręki. Możemy także wystąpić z oficjalnym wnioskiem np. formularzu ZUS ZZU, który jest dostępny w każdej placówce ZUS i na stronie internetowej www.zus.pl, a wówczas pisemna odpowiedź trafi do nas za pośrednictwem operatora pocztowego.

Najprościej jednak stan swojego konta w ZUS-ie sprawdzić poprzez Internet. Wystarczy–jedna wizyta w placówce ZUS, gdzie pracownik sali obsługi klienta potwierdzi dane osobowe nowego użytkownika PUE. Uwierzytelnienie to jest niezbędne z uwagi na ochronę danych zgromadzonych w ZUS mówi Elżbieta Kucharska z-ca naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji ZUS we Wrocławiu.

Należy pamiętać, aby przyjść z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym np. zwolnieniami lekarskimi – dodaje Kucharska.

Warto również pamiętać, że pracodawca ma obowiązek przekazać nam na piśmie – lub za naszą zgodą w formie elektronicznej – informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych za rok ubiegły do 28 lutego roku następnego. Jeżeli uważamy, że dane w informacji nie są zgodne ze stanem faktycznym, możemy złożyć, w ciągu trzech miesięcy od otrzymania informacji, do pracodawcy wniosek o sprostowanie informacji zawartych w raportach. Jeśli przez miesiąc pracodawca nie uwzględni reklamacji, na nasz wniosek sprawa zostanie rozstrzygnięta przez oddział ZUS-u.

O stanie swojego konta w ZUS-ie dowiemy się również z „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”, którą co roku ZUS rozsyła do swoich klientów. Otrzymuje ją każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., na którego koncie w ZUS-ie zapisano choćby jedną składkę. Dla osób, które mają założony profil na Platformie Usług Elektronicznych, usługa ta jest dostępna w formie elektronicznej i całkowicie bezpłatna.

Iwona E. Kowalska

Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Dolnośląskiego

Źrodło: informacja prasowa ZUS