Społeczeństwo akceptuje blokadę wolnych zawodów?

Piotr Szulczewski

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Zdawalność egzaminów na doradcę podatkowego i księgowego nie przekracza często 10-20%. Czy jest to blokada dostępu do zawodów regulowanych, czy może wynik ten obrazuje wysoki poziom egzaminów? Wyniki badania przeprowadzonego przez PIT.pl wspólnie z serwisem Bankier.pl wskazują, że chcemy korzystać z usług wykwalifikowanych doradców. Zadaniem deregulacji jest, by sprostać temu wyzwaniu.

Atrybutem doradcy podatkowego musi być przede wszystkim zaufanie klienta do wiedzy i doświadczenia osoby go reprezentującej. Wykonywanie wolnego zawodu łączy się bowiem z powierzeniem informacji poufnych, z przekazaniem wiedzy o danych klienta, które same w sobie stanowią znaczną wartość. Uwolnienie zawodów zaufania publicznego jest ryzykiem nie tylko dla praktyków, ale również dla deregulujących. To oni przejmą moralną odpowiedzialność za skutki dostępności do zawodów zaufania publicznego. I choć mówi się, że XXI wiek to nie czasy na etykę i moralność, cały czas jako społeczeństwo jesteśmy świadomi, że pewne profesje muszą te pojęcia postrzegać jako dobro najwyższe, odsuwając czasami finanse i bieg za pieniądzem na dalszy plan.

Opinia uczestnika badania: Czy warto uwolnić dostęp do zawodu doradcy podatkowego: Certyfikat i dyplom to papierki poświadczające teorię, a nie praktykę . Znam osoby, które świetnie radzą sobie w księgowości i doradztwie nie mając certyfikatów, i znam także takie , które są beznadziejne mając je. Dobra praca zależy od człowieka, a nie od papierka. Egzamin jest czystą teorią - nie sprawdza cech potrzebnych w zawodzie, tylko wykute regułki.

Opinia uczestnika badania: Czy warto uwolnić dostęp do zawodu doradcy podatkowego :

Zawodów regulowanych nie można uwolnić. Przy wykonywaniu wymagana jest olbrzymia wiedza. Będzie większa konkurencyjność, która wcale nie sprzyja gromadzeniu tej wiedzy (wykonujący zawód skupiają się na marketingu zapominając o nauce i rzetelności).

Zawody wolne mają to do siebie, że rządzą się własnymi prawami. Z jednej strony pozostają zamknięte i obudowują wokół siebie otoczkę niedostępności – z drugiej – otoczka ta pozwala mieć wrażenie, że reprezentują nas specjaliści. Ważne, by doradcy faktycznie kształcili się oraz po zakończeniu etapu egzaminów wstępnych dalej podejmowali edukację.

Uwaga

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego nie zawsze wiązało się z obowiązkiem zdawania wstępnego egzaminu państwowego. Po wejściu w życie ustawy o doradztwie podatkowym, wpis na listę doradców gwarantowała sama praktyka w zawodzie – a ściślej mówiąc prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa. Podobnie - zawód księgowego wykonywany może być po przedstawieniu certyfikatu ukończenia studiów podyplomowych. Mimo to, brak jest głosów o niewykwalifikowanej kadrze doradców podatkowych z tamtych czasów.

W przypadku badania przeprowadzonego wyłącznie wśród użytkowników portalu VAT.pl (grupa badana: doradcy podatkowi, księgowi, przedsiębiorcy) opinie badanych były inne co do zawodu księgowego oraz zawodu doradcy podatkowego. Większość badanych jest za uwolnieniem dostępu do zawodu księgowego (54%). W przypadku zawodu doradcy podatkowego ponad połowa ankietowanych wypowiedziała się negatywnie (za uwolnieniem zawodu doradcy podatkowego było 45% ankietowanych). Wyniki przedstawiały się zupełnie inaczej, gdy odpowiedzi udzielały osoby nie związane bezpośrednio z zawodem. Wówczas ponad 2/3 ankietowanych była za uwolnieniem dostępu do obu zawodów wolnych. Przedstawia to poniższy wykres.

Opinia uczestnika badania: Czy warto uwolnić dostęp do zawodu doradcy podatkowego :

To rynek powinien wyłonić najlepszych; większa konkurencja, to lepsza jakość, ceny i obsługa klienta.

Weryfikacja rynkowa wiedzy doradcy przenosi ryzyko na klienta. Powoduje to również, że to klient powinien baczniej przyglądać się doświadczeniu osoby reprezentującej go w postępowaniu przed organem podatkowym.

Opinia uczestnika badania: Czy warto uwolnić dostęp do zawodu doradcy podatkowego :

Bałabym się skorzystać z usług doradcy, który nie posiada licencji. Jednak uzyskanie jej, wymaga dużej pracy i zdobycia ogromnej wiedzy, a co za tym idzie odpowiedzialności za swoje usługi.

Badanie pokazuje, że przeciwne otwarciu zawodów są przede wszystkim osoby świadczące usługi w tym zakresie. Nie brak również pesymistów wśród przedsiębiorców, którzy podejmą ryzyko i będą musieli zaufać nowej kadrze doradczej. Niezależnie od tego, 5 czerwca mają zakończyć się uzgodnienia w sprawie pierwszego z projektów deregulujących wolne zawody, m.in. radców prawnych, adwokatów, notariuszy i komorników. Na projekt dotyczący zawodów doradcy podatkowego i księgowego oraz konkretne regulacje prawne należy jeszcze poczekać.

Piotr Szulczewski,
Analityk PIT.pl