Pobierz e-pity 2020

Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

Katarzyna Sudaj 29.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

Znamy już wysokość składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej, która będzie obowiązywała od stycznia 2017 roku, a także poziom składki na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcy zapłacą o 5 proc. więcej niż dotychczas

Składki ZUS 2017. O ile wzrosną składki ZUS od stycznia 2017 roku?

Źródło: YAY foto

23 grudnia br. przekazano Marszałkowi Senatu i Prezydentowi RP uchwaloną przez Sejm ustawę budżetową na rok 2017 (uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br.). Założono w niej, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2017 rok wyniesie 4263,00 zł (art. 26 projektu). To aż o 208 zł więcej niż wynosiło prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2016 rok (4055 zł). Przypomnijmy, że rok wcześniej podwyżka tego wynagrodzenia wyniosła tylko 96 zł (z 3959 zł w 2015 r. na 4055 zł w 2016 r.). Stąd podwyżka składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przedsiębiorców w 2017 roku będzie tym razem bardziej odczuwalna niż delikatna korekta sprzed roku.


Będzie wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 60% wspomnianego wynagrodzenia, dlatego w 2017 roku składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa oraz na Fundusz Pracy będzie liczona od kwoty 0,6*4263 zł = 2557,80 zł.

Wysokość poszczególnych składek ZUS w 2017 roku wyniesie:

  • składka emerytalna 499,28 zł,
  • składka rentowa 204,62 zł,
  • składka chorobowa 62,67 zł,
  • składka wypadkowa 46,04 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 62,67 zł.

Każda ze składek wzrośnie o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych w porównaniu do składek obowiązujących w 2016 roku. W sumie da to łączną podwyżkę ZUS na ubezpieczenie społeczne i FP w wysokości ponad 40 zł miesięcznie (42,71 zł). To dwukrotnie wyższa podwyżka niż przed rokiem, gdy składki społeczne ZUS wzrosły zaledwie o 19,70 zł z 2015 r. na 2016 rok.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2017
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres749,94 zł812,61 zł297,28 zł*62,67 zł
01-12.2017Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2557,80 zł3303,13 zł*2557,80 zł499,28 zł204,62 zł62,67 zł46,04 zł297,28 zł*62,67 zł

Obecnie przedsiębiorcy płacą miesięcznie 832,57 zł z tytułu wszystkich składek ZUS wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ze składką na Fundusz Pracy. W 2017 roku z tego samego tytułu zapłacą 875,28 zł. Należy jeszcze liczyć się ze wzrostem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas suma składek zdrowotnych i społecznych ZUS zbliży się do kwoty 1200 zł miesięcznie. Ile dokładnie wyniesie podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 roku?

*Składka zdrowotna ZUS 2017

[Aktualizacja 18.01.2017]: Składka na ubezpieczenie zdrowotne ZUS wzrośnie o ponad 8 zł w 2017 roku. Sprawdź, ile zapłacisz zdrowotnego od stycznia 2017 roku.

Tego dowiemy się dopiero w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2017 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2017 rok.

Katarzyna Sudaj, VAT.pl