Pobierz e-pity 2018

Senat przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

14.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

Senat RP 6 czerwca 2013 r. przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50 do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki oraz umożliwienie ubiegania się o środki finansowe innym niż gminy podmiotom.

- Ta ustawa jest jednym z elementów polityki rodzinnej, którą prowadzi polski rząd. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej bardzo skrupulatnie i wnikliwie słuchało realizatorów tej ustawy i na tej podstawie zostały przygotowane zmiany. Te zmiany przyniosą korzyści przede wszystkim rodzicom, którzy zechcą podjąć aktywność zawodową – będą oni mogli skorzystać z różnych form opieki nad dzieckiem proponowanych w ustawie. Rząd polski chce wesprzeć finansowo podmioty, które organizują różne formy opieki nad dziećmi do lat trzech, ale także umożliwić tworzenie takich miejsc przez podmioty niepubliczne. Jest to furtka dla organizacji pozarządowych, dla osób prawnych, osób fizycznych pozwalająca na tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech, a jednocześnie na podejmowanie aktywności zawodowej rodzicom - powiedziała podsekretarz stanu MPiPS Elżbieta Seredyn.

Dotychczas jedynie gmina mogła ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki. Teraz będą to mogły robić również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Rozszerzono także katalog podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów.

Nowa ustawa pozwala na zorganizowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami czy innymi placówkami oświatowymi. Osoby prowadzące działalność rolniczą będą mogły zatrudnić nianię, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa.

Źródło: MPiPS