Pobierz e-pity 2018

Sejm przyjął elastyczny czas pracy

19.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

19.06 Sejm przyjął elastyczny czas pracy

Sejm uchwalił 13 czerwca 2013 r. nowelizację Kodeksu pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy. Takie rozwiązania sprawdzają się już w 14 państwach Europy. Pomogą w uratowaniu jak największej liczby miejsc pracy oraz w utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki w czasie spowolnienia gospodarczego.

Nowelizacja umożliwi bardziej racjonalną organizację czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli przedsiębiorcom dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę do bieżących potrzeb. Pracownicy zaś, dzięki możliwości wnioskowania o indywidualne skorzystanie z ruchomego czasu pracy, będą mieli ułatwione  godzenie życia zawodowego z osobistym.  

Nowe przepisy pozwalają też na wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Pracownik ma zagwarantowane wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna, nawet jeśli w danym miesiącu nie miałby obowiązku wykonywania pracy. Wprowadzenie tych rozwiązań musi być zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy i nie będzie możliwe bez zgody reprezentacji pracowników.

Takie rozwiązania sprawdziły się w ustawie antykryzysowej, działającej między lipcem 2009 a grudniem 2011 r.

Źródło: MPiPS