Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Rząd da niższą płacę minimalną w 2018 niż zapowiedział

Piotr Szulczewski 07.06.2017 10:00 (aktualizacja: )

Rząd da niższą płacę minimalną w 2018 niż zapowiedział

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r.

Minimalne wynagrodzenie 2018
Źródło: YAY foto

Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna stawka godzinowa w 2018 r. wynosiła 13,50 zł (w 2017 r. jest to 13 zł).

Propozycje te rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie – w 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6 proc., natomiast w roku przyszłym 3,8 proc.

Jednocześnie Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wskazuje, że ostatnie lata były okresem szybkiego wzrostu zatrudnienia. Liczba pracujących w 2016 r. przekraczała 16 mln osób, czyli najwięcej od początku formowania się gospodarki rynkowej. Również liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw systematycznie rośnie. Wzrostowi liczby miejsc pracy towarzyszy spadek bezrobocia. Zgodnie z prognozą Komisji Europejskiej, bezrobocie w Polsce (według BAEL) w 2017 r. ma spaść do 5,2 proc., a w 2018 r. powinno osiągnąć 4,4 proc.

Źródło: KPRM

Komentarz

Zaproponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za płacę wpłynie nie tylko na relacje pracownik - pracodawca, ale również na podwyższenie wielu wskaźników podatkowych. Wzrosną minimalne kary grzywny wymierzane w postępowaniu skarbowym i limity kwot, do których wymierzane są kary w postępowaniu mandatowym i nakazowym. Wzrośnie też najniższa wartość stawki dziennej, istotna przy ostatecznym wymierzaniu kary. Zwiększeniu ulegnie również wskaźnik odsetek podatkowych - tzw. podwyższonych do 150% kwoty podstawowej - minimalne wynagrodzenie w tym wypadku jest tutaj podstawą wskazania, czy odsetki pobiera się w standardowej, czy podstawowej wysokości. Przygotować należy się zatem na cały szereg modyfikacji kwot, które będą egzekwowane w postępowaniach karnych i podatkowych.

Piotr Szulczewski, PrawnikPIT.pl i VAT.pl