Ryczałt na samochody a świadczenia dodatkowe na auto - co jest przychodem pracownika?

Piotr Szulczewski 10.05.2016 10:00 (aktualizacja: )

Ryczałt na samochody a świadczenia dodatkowe na auto - co jest przychodem pracownika?

Pracodawcy coraz częściej mają problem z ustaleniem wartości świadczenia na rzecz pracownika z tytułu korzystania z auta służbowego do celów prywatnych. Problem ten występuje niezależnie od tego, że ustawodawca ustalił ryczałt, którym rozlicza się przychód z tytułu świadczeń na rzecz pracownika z tytułu korzystania z samochodu. Problem polega na rozliczeniach kosztów obsługi, serwisowania auta oraz wydatków na paliwo, ubezpieczenie czy myjnię.


Ryczałt na samochody a świadczenia dodatkowe na auto – co jest przychodem pracownika?

Źródło: YAY foto

Ustawodawca dopuszcza ryczałtowe określenie przychodu z tytułu prywatnego wykorzystania auta służbowego przez pracownika. Problem w tym, że przepisy nie regulują tego, czy ryczałt obejmuje wyłącznie powierzenie pojazdu, czy też również wchodzi w tę kwotę wszelkie świadczenia dodatkowe, jakie pracownik może otrzymać od pracodawcy celem korzystania z pojazdu. Zgodnie z przepisami, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w takim przypadku w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 powyższych kwot. Natomiast jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ryczałtowo określonego świadczenia wskazanego powyżej a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

>>> Dla firmy całość wydatków na auto używane przez pracownika stanowi koszt uzyskania przychodu <<<

Zgodnie wyrokami WSA w Warszawie z 5 maja 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1925/15) oraz we Wrocławiu (23 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Wr 1595/15), w ramach przychodu określonego ryczałtem, pracownik ma prawo do korzystania z paliwa fundowanego przez pracodawcę.

Fiskus posiada w tym zakresie inne zdanie. Faktem jest, że pracownik któremu przyznano prawo do korzystania z auta służbowego, korzystać może z całego szeregu świadczeń, których wartość znacznie przekraczać będzie wskazany przepisami limit przychodu – 250/400 zł. W efekcie zdaniem fiskusa faktyczny przychód po stronie pracownika obliczyć należałoby nie tylko w wartości ryczałtu za korzystanie z pojazdu (składnika majątku), ale również – co do zasady - w wartości rynkowej wszystkich dodatkowych świadczeń, jakie łącznie z pojazdem przysługują pracownikowi.

Do momentu, w którym sprawą nie zajmie się NSA, podatnicy muszą stosować jedną z dróg – albo zgodnie ze stanowiskiem fiskusa rozliczać świadczenia na rzecz pracownika osobno, poza ryczałtem na korzystanie z auta, albo ryzykować spór z fiskusem i uznać, że ryczałt obejmuje wszystkie świadczenia z tytułu przekazania pojazdu pracownikowi.

Piotr Szulczewski, VAT.pl