RPP: stopy % bez zmian

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 22-23 grudnia 2009 r.

W dniach 22-23 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 3,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 3,75% w skali rocznej.

Rada zadecydowała o wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2010 r. stopy dyskontowej weksli przyjmowanych od banków do dyskonta przez NBP.

Rada ustaliła stopę dyskontową weksli na poziomie 4,00% w skali rocznej.

Konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady, odbędzie się dziś o godzinie 15:00 (Sala im. Wł. Grabskiego, Centrala NBP, ul. Świętokrzyska 11/21)

Źródło: NBP