Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Rozlicz CIT za 2016 r. do końca marca, złóż CIT-8

Piotr Szulczewski 13.03.2017 09:00 (aktualizacja: )

Rozlicz CIT za 2016 r. do końca marca, złóż CIT-8

Rozliczenie roku podatkowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od tej daty. W efekcie podatnicy podatku CIT mają obowiązek rozliczyć podatek i złożyć deklarację CIT-8 wraz z załącznikami do końca marca 2017 r.

Rozlicz CIT za 2016 rok (CIT-8)
Źródło: YAY foto

Rozliczenia dokonać należy na druku CIT-8 w wersji 24.

  • CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
  • CIT-D - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
  • CIT-ST - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
  • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (o ile jest ono obowiązkowe).

W przypadku podatkowych grup kapitałowych niezbędnym jest dodatkowo dołączenie CIT-8A lub CIT-8B.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-8 (24) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (11) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/O (10) Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8
CIT-D (5) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach  
CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

Podpis pod CIT-8 złożyć może kierownik jednostki lub upoważniona osoba. Nie można upoważnić do złożenia podpisu innego podmiotu, w tym biura rachunkowego. Pełnomocnikiem może być natomiast księgowy jednostki lub księgowy (osoba fizyczna) z innego podmiotu.

Podpis po CIT-8 składany powinien być elektronicznie (e-podpis). W formie pisemnej zeznanie CIT-8 wraz z załącznikami może złożyć tylko podmiot zwolniony z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku dla osób zatrudnionych – czyli gdy pozostaje płatnikiem w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników.

Niezależnie od CIT-8 jednostka musi przedstawić również w organie zatwierdzone sprawozdania finansowe jednostki, opinię i raport biegłego (o ile sprawozdanie podlegało badaniu) oraz uchwałę o zatwierdzeniu.

Piotr Szulczewski, VAT.pl