Rolnik odlicza pełen VAT od paliwa do samochodów

Piotr Szulczewski 10.09.2014 09:00 (aktualizacja: )

Rolnik odlicza pełen VAT od paliwa do samochodów

Kupno ciągnika rolniczego ma swoje plusy. Po pierwsze, początkowo rolnik odlicza pełen VAT od kupna ciągnika, o ile tylko pozostaje podatnikiem VAT i korzysta z ciągnika do czynności opodatkowanych. Po drugie, odlicza pełen VAT od tankowanego oleju napędowego, które później w dziwny sposób trafia do baków jego samochodów.

Samochody ze 100% odliczeniem VAT - ze względu na rodzaj pojazdów

O procederze tankowania oleju napędowego do pojazdów uprawniających do odliczenia VAT i przelewania go do innych pojazdów wiadomo nie od dziś. Nowelizacja ustawy o VAT miała za zadanie ukrócić korzystanie z niego, m.in. poprzez wprowadzenie kontroli przebiegu pojazdu (obowiązkowa kilometrówka). Tymczasem zmiana nie wpłynęła w znaczący sposób na obejście przepisów przez rolników.

Odliczenie VAT od zakupu ciągnika i tankowania oleju napędowego
Źródło: Thinkstock

Ciągnik rolniczy nie stanowi tzw. pojazdu samochodowego. Skutkiem tego korzystanie z ciągnika nie podlega pod ograniczenia w odliczaniu podatku od kupna oleju napędowego, jakie wprowadza ustawa o podatku VAT. W jego przypadku odliczeniu podlega 100% podatku naliczonego, zawartego w cenie paliwa. Warunkiem pozostaje jedynie wykorzystywanie ciągnika oraz wlewanego oleju do celów opodatkowanych.

Samochody ze 100% odliczeniem VAT – wykorzystywane wyłącznie
do prowadzonej działalności gospodarczej

Rolnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (nie korzystający ze zwolnienia z VAT jako tzw. rolnik ryczałtowy) nie będzie zainteresowany rejestrowaniem pojazdu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. W przypadku takich pojazdów pełne odliczenie warunkowane jest ewidencją przejechanych kilometrów. W przypadku pojazdu z częściowym odliczeniem VAT kilometrówka nie jest konieczna, a w konsekwencji organ skarbowy nie ma możliwości zweryfikować, ile kilometrów podatnik przejeżdża w wykorzystywanym częściowo do celów przedsiębiorstwa pojeździe. Na tej samej zasadzie organ skarbowy nie ma możliwości dokonać weryfikacji, ile paliwa podatnik wykorzystał w czasie orania pola lub prowadzenia czynności z wykorzystaniem ciągnika. W konsekwencji wystarczającym jest udowodnienie pośredniego związku zakupu paliwa z prowadzeniem czynności opodatkowanych. Organ nie jest w stanie zweryfikować, czy paliwo wykorzystano faktycznie w ciągniku, czy też w samochodzie osobowym.

Obecne regulacje podatku VAT nie wymagają od przedsiębiorców podawania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu. Nawet jeśli podatnik zażąda takiego numeru na stacji benzynowej, sprzedawcy nie robią problemu, by podany numer nie był tożsamy z numerem pojazdu, który właśnie był tankowany.

Samochody z odliczeniem 50% VAT wykorzystywane do działalności oraz prywatnie

Rolnik przyporządkowując faktury do ciągnika lub do pojazdu osobowego powinien kierować się własnym oświadczeniem, względnie numerem pojazdu wskazanym na fakturze VAT. O ile tylko jego księgowość nie będzie zawierała skrajności (np. zatankuje 20000 l paliwa do zaorania 10 arów pola), to ciężkim do podważenia będzie pełne odliczenie podatku VAT od procederu tankowania paliwa do ciągnika. Proceder polega na przelaniu paliwa ze zbiornika ciągnika rolniczego do baku pojazdu samochodowego i korzystaniu z niego dla celów prywatnych lub opodatkowanych korzystając z pełnego odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z przepisami prawa, czynność taka nie uprawnia do odliczenia podatku oraz stanowi czyn karalny.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl