Roczny urlop rodzicielski dla matek pierwszego kwartału

26.04.2013 09:00 (aktualizacja: )

29.04 Roczny urlop rodzicielski dla matek pierwszego kwartału

Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 będą mogli skorzystać z dłuższego, płatnego urlopu rodzicielskiego. Z kolei od września każda dodatkowa godzina dziecka w przedszkolu będzie kosztować złotówkę.


Roczny urlop rodzicielski

Zapraszamy na bezpłatne dyżury
podatkowe
. Kolejne konsultacje
już 30 kwietnia.

- Roczny urlop macierzyński stał się w Polsce faktem - powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z matkami pierwszego kwartału. To oznacza, że rodzice dzieci urodzonych przed 17 marca 2013 także będą mogli skorzystać z płatnego, rocznego urlopu rodzicielskiego. - Jeśli dzisiaj stać nas na wygenerowanie pewnych środków na jeszcze jedną inwestycje, to niech to będzie inwestycja w polskie dzieci – podkreślił premier.

Tańsze przedszkola

Z kolei od września każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie kosztować złotówkę.


Dodatkowe pieniądze na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi trafią do wszystkich

Premier powiedział, że dotarły do niego informacje o opóźnieniach w niektórych miejscach kraju w wypłacaniu dodatkowych środków rodzicom na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Szef rządu zadeklarował, że w sytuacji opóźnień w otrzymywaniu podwyższonych świadczeń w kwietniu, w maju nastąpi już ich wypłata


6-latki w szkołach

Premier zadeklarował, że w związku z wejściem w życie reformy od 2014, będę wprowadzane zmiany, które mają na celu złagodzenie procesu posyłania sześciolatków do szkół. Wśród pomysłów jest m.in. wprowadzenie limitu 25. dzieci w pierwszych klasach, a w przypadku większej liczby tworzenia dwóch lub więcej klas.

Klasy pierwsze będą również tworzone w taki sposób, aby w jednej znajdowały się dzieci starsze, a w równoległej dzieci młodsze, w celu niwelowania różnic wynikających z miesiąca urodzenia. Dodatkowo w 2014 do 1. klasy poszłyby obowiązkowe sześciolatki, które urodziły się między styczniem a lipcem, a ‘połówka’ młodszych sześciolatków obowiązkowo dopiero od 2015 r.

Źródło: KPRM