Reformy dla zmniejszenia deficytu budżetowego

Ustawowa reguła dla wydatków budżetowych i wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego - to zdaniem ministra finansów Jacka Rostowskiego dobre rozwiązania na poprawę stanu finansów publicznych.

Podczas debaty Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju i „Dziennika Gazety Prawnej” pt. „Jak trwale usunąć dziurę budżetową”, która odbyła się 27 października br., minister finansów Jacek Rostowski uznał, że ustawowe określenie dopuszczalnego pułapu wzrostu wydatków budżetowych mogłoby polepszyć sytuację finansów państwa. – Trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem reguły wydatkowej. To dobre rozwiązanie zwłaszcza na czasy koniunktury, gdy bardzo trudno utrzymać wydatki w ryzach – mówił minister.

Kolejnym sposobem na poprawienie kondycji polskich finansów publicznych może być kontynuacja reform systemu emerytalnego, które stanowią jednocześnie jedną z najważniejszych dróg wyjścia z deficytów w większości krajów europejskich. Wprowadzenie jej dziś przyniesie – zdaniem ministra Rostowskiego – pozytywne efekty w przyszłości. – W polskich warunkach reforma taka polegałaby przede wszystkim na odejściu od sztywno określonego wieku emerytalnego i - wzorem Danii i Szwecji - uzależnieniu go od przewidywanej średniej długości aktywnego życia – wyjaśnił minister.

W dyskusji wzięli udział ponadto: Leszek Balcerowicz - przewodniczący Rady Fundacji FOR, Jan Krzysztof Bielecki - były premier, prezes Banku Pekao SA, Jakub Borowski - główny ekonomista Invest-Banku oraz Andrzej Rzońca - główny ekonomista i wiceprezes FOR.

Źródło: MF