Pobierz e-pity 2020

Reforma w skarbówce coraz bliżej

14.09.2016 10:00 (aktualizacja: )

Rząd poparł projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która będzie powołana w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Reforma w skarbówce coraz bliżej

Źródło: FORUM

O projekcie tej ustawy autorstwa posłów PiS pisaliśmy już w czerwcu, gdy trafił on do Sejmu. Na wczorajszym posiedzeniu rząd poparł projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Projekt zakłada powołanie KAS w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli chodzi o utworzenie administracji skonsolidowanej. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów.

Zadaniem KAS będzie ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych. Jej działanie umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych. Dzięki niej zwiększy się efektywność i skuteczność kontroli wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych.

Zwiększy się też dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych i wzrośnie standard obsługi podatnika. KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych.

Rząd popiera koncepcję wcześniejszego utworzenia izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy administracji skarbowej. Rząd zwraca uwagę, że należy uaktualnić termin wejścia w życie przepisów dotyczących tych izb. Analogicznie należy określić termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej, pełnomocnika ds. organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej.

Ustawa o KAS, co do zasady, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: ks na podstawie KPRM