Pobierz e-pity 2020

Punkty gastronomiczne nie będą mogły korzystać z 5% stawki VAT

25.09.2016 09:00 (aktualizacja: )

Punkty gastronomiczne nie będą mogły korzystać z 5% stawki VAT

2016-09-26

Ministerstwo Finansów 24 czerwca 2016 r. rozstrzygnęło jak właściwie określać towary, które powinny być objęte obniżoną stawką VAT. To pokłosie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Faaborg Gelting Linien (przyp. red.).


Punkty gastronomiczne nie będą mogły korzystać z 5% stawki VAT

Źródło: YAY foto

W prawidłowym określeniu obowiązującejstawki VAT przedsiębiorcom pomożePolska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Ministerstwo wskazuje, czy dana czynność gastronomiczna będzie zaliczana do klasy PKWiU 10.85 (Gotowe posiłki i dania), czy do działu PKWiU 56 (Usługi związane z wyżywieniem). Podstawowym kryterium jest jednak określenie, czy dany produkt jest zaliczany do bezpośredniego spożycia od razu po zakupieniu, czy też mówimy o produkcie np. zamrożonym i przygotowanym do sprzedaży itp.

>>> Zestaw z McDonald’s, kurczak z KFC czy lunch w fast foodzie kosztem podatkowym przedsiębiorcy <<<

Na właściwą klasyfikację nie będzie miała wpływu sprzedaż produktów w zestawach ani czynniki takie jak: dostępność naczyń i sztućców w punktach sprzedaży, przeznaczenie produktów do spożycia na miejscu bądź na wynos, występowanie w punktach sprzedaży stolików i krzeseł, umiejscowienie punktów sprzedaży w miejscach ogólnodostępnych, obecność toalet i szatni, klimatyzacja czy ogrzewanie. Ministerstwo odnosi się zatem do okoliczności, które dotychczas w praktyce interpretacyjnej (organów i sądów) stanowiły podstawę rozstrzygnięcia merytorycznego.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa wskazuje, że posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które przeznaczone są do bezpośredniego spożycia nie mogą korzystać z 5% stawki VAT, gdyż nie klasyfikują się do PKWiU 10.85.1 (Gotowe posiłki i dania). Zostają one opodatkowane 8% stawką podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie stawek VAT. A do wyjątków wskazanych w tej pozycji załącznika zastosowanie znajdzie 23% stawka VAT.

>>> Lody na wynos 5%, lody w lokalu - 8% VAT. Sprawdź w PKWiU jaka stawka VAT <<<

Wydanie interpretacji ogólnej nie nakazuje określonego zachowania, tym samym podatnicy mogą inaczej interpretować przepisy i bronić swoich racji, tym niemniej w praktyce za taką interpretacją podążają organy podatkowe w swoich indywidualnych rozstrzygnięciach. Jeśli jednak jakiś przedsiębiorca dotychczas realizował obowiązki zgodnie z dokonaną wykładnią Ministerstwa lub był przekonany o takim rozwiązaniu, będzie teraz mógł to zrobić bez obaw. Interpretacja ogólna zabezpiecza bowiem podatników w zakresie, w jakim przy wystąpieniu wskazanego stanu faktycznego, podatnik zastosował się do takiej interpretacji. Tym niemniej należy zauważyć, iż wydanie interpretacji ogólnej ma w tym wypadku ograniczyć stosowanie niższej stawki przez podatników, a tym samym powinno pośrednio wpływać na wyższą cenę dla ostatecznego konsumenta.

*Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r., sygn. PT1.050.3.2016.156

Piotr Ryniewicz, Wojciech Kosarzecki, Impel Business Solutions

Impel Business Solutions