Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Przedsiębiorstwo odziedziczysz bez podatku

Piotr Szulczewski 24.11.2016 10:00 (aktualizacja: )

Od 2018 r. dziedziczenie przedsiębiorstwa, pod warunkiem jego dalszego prowadzenia, nie będzie zmuszało do zapłaty podatku od spadku – takie propozycje zawiera projekt Konstytucji Biznesu, który pozwolić ma na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Co ważne, podatek nie będzie pobierany niezależnie od tego, czy dziedziczenie następuje na podstawie ustawy, czy też na podstawie rozporządzenia testatora (np. testamentem). Nie będzie miało również znaczenia, w jakiej grupie podatkowej dochodzi do przekazania spadku.

Przedsiębiorstwo odziedziczysz bez podatku

Źródło: YAY foto

Zgodnie z projektem ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, zwolnieniu od podatku podlegać będzie nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

  • zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;
  • prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego nabycia.

Jeżeli w wyniku nabycia przedsiębiorstwo przypadnie więcej niż jednej osobie, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili.

Długi i ciężary związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 4b, obciążają to przedsiębiorstwo i nie podlegają odliczeniu od wartości pozostałych rzeczy lub praw majątkowych stanowiących przedmiot spadku.

>>> Dziedziczenie czasem daje negatywne skutki finansowe <<<

Z obecnej wersji projektu ustawy wynika, że dziedziczenie poszczególnych składników przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie projektu nie podlega zwolnieniu. Problemem może okazać się więc sytuacja, w której kilku spadkobierców wejdzie w prawa do całości przedsiębiorstwa i w wyniku podziału nastąpi wydzielenie poszczególnych składników majątku spadkowego. W takim bowiem przypadku nie dojdzie u wszystkich spadkobierców do kontynuacji działalności tego samego przedsiębiorstwa – nawet jeśli po podziale wszyscy zdecydują się na wprowadzenie odziedziczonego majątku do prowadzonej lub rozpoczętej w związku ze spadkiem działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl