Prywatne konto w działalności gospodarczej. Od lipca zmienisz je na rachunek firmowy?

Piotr Szulczewski

Obecnie nie jest wymagane, by przedsiębiorstwa osób fizycznych posiadały rachunek bankowy dedykowany wyłącznie – na podstawie umowy z bankiem – prowadzeniu firmy. Sytuacja ta ulegnie zmianie od 1 lipca 2018 r., gdy wyłącznie w rachunku firmowym bank będzie obsługiwał dodatkową funkcjonalność – rachunek VAT. Czy jednak trzeba taki rachunek udostępniać swoim kontrahentom?

Mali przedsiębiorcy często postępują w jeden z korzystniejszych dla siebie sposobów. Albo otwierają oni konta osobiste i dedykują je prowadzeniu firmy – zgłaszając je w CEiDG jako firmowe, albo też korzystają jednocześnie z konta osobistego dla celów prywatnych i firmowych. Druga z tych metod niesie za sobą szereg ryzyk, ale nie jest zabroniona. Organ skarbowy posiadający dokumenty przychodowe lub kosztowe, wydatek (odpowiednio – przychód) z takiego rachunku musi uznać za związany z działalnością gospodarczą (o ile tylko wykazać można, że dane rozliczenia dotyczyły prowadzenia firmy).

 

Od 1 lipca konta służbowe zamiast prywatnych. Z jednej strony - tysiące kont do wymiany…

Zmiany w zakresie Split payment (podzielonej płatności podatku VAT) zobowiązują do wydzielonego rachunku do rozliczeń podatku VAT. Kontrahent będzie mógł zdecydować, czy płatności dokona na rachunek główny, czy też podzieli płatność i kwotę podatku przekaże na wydzielone konto sprzedawcy. Te ostatni w zakresie zapłaconego podatku VAT będzie ograniczony w dysponowaniu uzyskanymi środkami (będą one przeznaczone przede wszystkim do zapłaty podatku).

Rozliczenia z podzieloną płatnością dotyczą wyłącznie rachunków biznesowych (przypisanych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą). Oznacza to, że jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie miała dotąd konta firmowego, to aby korzystać ze split payment obowiązana będzie założyć taki rachunek.

Co więcej, ograniczenie dotyczy nie tylko otrzymujących środki z transakcji, ale również nabywcy towarów i usług. Kontro prywatne nie będzie uprawniało do płatności na rachunek VAT (nie będzie posiadało podziału na elementy kwoty netto i VAT, czyli komunikatu przelewu niezbędnego do dokonania takiej płatności).


…Z drugiej strony - brak sankcji za rozliczenia poza rachunkiem VAT

Brak rachunku VAT nie powoduje u podatnika odpowiedzialności karnej skarbowej. Podanie innego niż firmowy numeru rachunku i realizowanie płatności przez taki rachunek nie spowoduje grzywny czy też odsetek za zwłokę po stronie sprzedawców – o ile tylko VAT zostanie zapłacony prawidłowo. Obowiązek otwierania tych rachunków obciąża bowiem banki – zgodnie z wymaganiami prawa bankowego, a nie podatników VAT. Rachunek VAT nie musi być również wykazywany w CEiDG i na fakturze, o ile tylko posiadacz (a także – podmiot nieposiadający) takiego rachunku zdecyduje, by go nie ujawniać. Płatność realizowana ma być poprzez specjalny komunikat przelewu; jeśli po stronie nabywcy komunikat nie przyjmie płatności na rachunek VAT – płatność zostanie przekazana na rachunek główny).