Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Piotr Szulczewski 07.06.2017 10:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.
Źródło: KPRM

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę: sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; ograniczone możliwości finansowe państwa, wynikające ze stabilizującej reguły wydatkowej i unijnych reguł fiskalnych; potrzebę zabezpieczenia w budżecie na 2018 r. dodatkowych środków na zaplanowane działania.

Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 r. wyniesie nie mniej niż 102,4 proc.

Źródło: KPRM

Komentarz

Pozostawienie wskaźnika na dotychczasowym poziomie obrazuje dbałość państwa o jedną z najuboższych grup społecznych - emerytów. Jeżeli ich świadczenia będą rosły wolniej niż poziom wzrostu cen lub będą niemalże równe temu wzrostowi, to zakładając wciąż dynamiczny wzrost polskiej gospodarki i płac - realnie wzrost emerytur i rent nie będzie obrazował ich podwyżek. Co więcej wzrost w tak niewielkim zakresie obrazować będzie coraz gorszą pozycję polskich seniorów. 

Piotr Szulczewski, PrawnikPIT.pl i VAT.pl