Pobierz e-pity 2020

Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Tajwanem

15.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów przedstawiła projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu.

Projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Tajwanem

Źródło: YAY foto

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, na podstawie których określone zostaną zasady wzajemnej współpracy w zakresie opodatkowania dochodów. Rozwiązania zaprojektowane w porozumieniu są oparte na Modelowej Konwencji OECD, która stanowi międzynarodowy standard dla umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Projektowana ustawa zawiera korzystne rozwiązania dla podatników - będzie stanowiła bodziec w rozwijaniu wzajemnych inwestycji poprzez wprowadzenie w relacjach polsko-tajwańskich preferencyjnych stawek w zakresie podatku pobieranego u źródła oraz poprzez wprowadzenie korzystnych przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania. W propozycji rządu są też rozwiązania korzystne pod względem fiskalnym – projekt przewiduje wprowadzenie przepisów dotyczących wymiany informacji podatkowych oraz postanowień w zakresie ograniczenia korzyści umownych. Wejście w życie porozumienia spowoduje podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Tajwanu oraz polskich przedsiębiorstw, które chcą inwestować na Tajwanie. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl