Projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

04.10.2016 09:00 (aktualizacja: )

Po informacji, żeKomisja Europejska wszczęła postępowanie dotyczące podatku od handlu detalicznego, w którym zbada, czy jest on sprzeczny z prawem UE, Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej.

Projekt rozporządzenia ws. zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Źródło: YAY foto

W związku z decyzją Komisji Europejskiej z 19 września 2016 r. C(2016)5596 final, która zawiera m.in. nakaz zawieszenia wszelkiej pomocy niezgodnej z prawem do momentu podjęcia przez Komisję decyzji w sprawie zgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym, resort finansów był zmuszony przygotować  projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku handlowego.

Projektjest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: MF