Pobierz e-pity 2019

Programista może zarabiać prowadząc działalność gospodarczą

Piotr Szulczewski 28.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Przyjęcie zlecenia na wykonanie określonego projektu IT, a następnie przekazanie praw autorskich do jego wykonania nie wyklucza rozliczeń w ramach prowadzonej firmy.

50% koszty uzyskania u programisty

Programista ma możliwość świadczyć swoje usługi na podstawie różnych tytułów. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia nie należy już do standardu. Staje się nim coraz częściej umowa o dzieło lub wykonywanie prac w ramach prywatnej działalności gospodarczej.

Standardowa umowa o wykonanie projektu IT obejmuje dwa elementy: zlecenie wykonania określonych działań – stworzenie kodu, implementacja go do środowiska programistycznego itp. oraz kwestie rozporządzenia prawami autorskimi do wykonanego w ramach zleconych prac utworu (twórczego efektu prac). Rozporządzanie prawami odbywa się co do zasady na zasadzie licencji lub przeniesienia praw. Umowa może odrębnie regulować wynagrodzenie z obu tytułów.

Działalność gospodarcza programisty

Źródło: iStock / Thinkstock

Przepisy prawa nie zastrzegają, by w przypadku umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w osobnych źródłach przychodów rozliczać umowę zlecenie i przekazanie praw autorskich do stworzonego przy wykonaniu zlecenia - utworu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów z praw autorskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wynika to z faktu, że majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa służą realizacji określonych działań gospodarczych.

Jeżeli zatem programista uzyskuje przychody z praw autorskich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do działalności gospodarczej. W konsekwencji – nie może do takich przychodów w części dotyczącej praw autorskich – stosować 50% ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji programista wstępnie musi podjąć decyzje o tym, czy uzyskiwane przychody dotyczące projektu rozlicza prywatnie – i stosuje 50% koszty autorskie, czy działania podejmuje w ramach prowadzonej firmy – stosując koszty faktycznie poniesione.

Piotr Szulczewskim
PIT.pl