Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Program Płatnik - zmiany w obsłudze certyfikatów w programie

22.05.2017 09:00 (aktualizacja: )

2017-05-23

W związku z wprowadzonymi aktualizacjami programu Płatnik (metryki 103 i 104) uległa zmianie obsługa certyfikatów.

Zmiany w programie Płatnik
Źródło: YAY foto

W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Jeśli pojawią się błędy w trakcie wysyłki elektronicznej dokumentów do ZUS sprawdź ustawienia certyfikatów (Menu przekaz – Ustawienia przekazu elektronicznego – Certyfikaty):

Certyfikat użytkownika – wyświetlany jest certyfikat, który ma być wykorzystywany do podpisywania przesyłek do ZUS. Jeśli nie widzisz w tym miejscu swojego certyfikatu kliknij przycisk Wybierz, zaznacz odpowiedni certyfikat i potwierdź wybór.

Certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nazwa aktualnego certyfikatu ZUS to PE-2-ZUS-EWD. Jeśli nazwa certyfikatu nie jest wyświetlona kliknij przycisk Pobierz, zaznacz pobrany certyfikat i potwierdź wybór.

Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem Zapisz i OK.

Następnie przejdź do menu Przekaz – Uruchom weryfikację wstępną. Wykonaj aktualizację list TSL i CRL.

Po poprawnej konfiguracji w oknie weryfikacji wstępnej program wyświetli komunikat (w kolorze zielonym): Obecny stan certyfikatów pozwala na przekazywanie przesyłek do ZUS.

Nowe metryki 103 i 104

W weekend 19-21 maja 2017 r. nastąpiło wdrożenie w programie Płatnik nowych metryk 103 i 104. Wiąże się to z przystosowaniem programu Płatnik do pełnego wdrożenia algorytmów i struktur niezbędnych do prawidłowej obsługi kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Program Płatnik po wdrożeniu zmian wymaga do działania komputera z zainstalowanym i włączonym .NET Framework 4.0 (lub wyższym). Więcej na temat wymagań systemowych znajdziesz w Podręczniku administratora - po wdrożeniu nowych metryk.

W programie zreorganizowaliśmy widoki związane z przekazem elektronicznym dokumentów do ZUS. W Ustawieniach przekazu elektronicznego wybór certyfikatów odbywa się bezpośrednio z magazynów systemowych (bez rejestracji w programie Płatnik).

Pobranie pakietu 103 kończy się komunikatem o wymaganym restarcie programu. Po ponownym uruchomieniu programu pobiera się metryka 104 – jeśli są spełnione wymagania systemowe w zakresie Framework 4.0.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie (EiDAS) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Źródło: ZUS.pl