Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

06.12.2016 09:00 (aktualizacja: )

„Jednym z założeń Krajowej Administracji Skarbowej jest usprawnienie działania służb odpowiedzialnych za pobór danin. Tym samym chcemy ułatwić - a nie ograniczyć - podatnikom dostęp do urzędów" – podkreśla wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. „Przy tworzeniu KAS niezbędne jest zapewnienie sprawności działań kontrolnych oraz ułatwienie przestrzegania prawa podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych" – dodaje. Prezydent podpisał ustawę o powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej 1 grudnia br. Na nic zdała się prośba celników o zawetowanie tej ustawy.

Reforma ma wejść w życie 1 marca 2017 r.

 Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Źródło: FORUM

Korzyści dla podatników i budżetu państwa

Reforma zapewni klientom KAS łatwy dostęp do urzędów, która mają się stać nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla podatników. Będą mogli oni liczyć na obecną siatkę urzędów odpowiedzialnych za pobór podatków oraz oddziałów celnych obsługujących przedsiębiorców. „Dziś mamy rozproszenie struktur, czas więc na reformę skarbową, a co za tym idzie uproszczenie obsługi klienta, stworzenie bardziej przejrzystych i lepiej zorganizowanych służb. Skorzysta na tym nie tylko budżet, ale także przedsiębiorcy ¬– tłumaczy Marian Banaś. Decyzje o konkretnym wykorzystaniu budynków resortu będą podejmowane racjonalnie, biorąc pod uwagę zarówno dobro podatników, pracowników, jak i potrzeby związane z powołaniem KAS.

  • KAS połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę.
  • Będzie mniej kontroli, a KAS poprawi obsługę podatników
  • Pozwoli to na usprawnienie działania aparatu podatkowego i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa

Pracownicy atutem KAS

„Planujemy maksymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zatrudnionych dzisiaj pracowników i funkcjonariuszy trzech łączonych administracji. Chcemy wykorzystywać zarówno ich doświadczenie jak i posiadane kompetencje" – mówi wiceminister Marian Banaś. Planowana siatka wynagrodzeń zakłada ich wzrost, zwłaszcza w przypadku pracowników, którzy obecnie zarabiają najmniej. Konsolidacja daje zatrudnionym dziś pracownikom oraz funkcjonariuszom nowe możliwości szkoleń oraz rozwoju zawodowego a to w konsekwencji przełoży się na jakość obsługi podatników.

>>> Krajowa Administracja Skarbowa – z policją na podatnika <<<

Większe bezpieczeństwo finansowe państwa

Skonsolidowanie działań Służby Celnej, administracji podatkowej i urzędów kontroli skarbowej pozwoli na uszczelnianie systemu podatkowego i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego państwa. Kontroli będzie mniej, a KAS skupi się na kontrolach skutecznych, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym), umożliwi sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Zostaną tu wykorzystane wiedza i doświadczenie zatrudnionych tam funkcjonariuszy – obecnych pracowników kontroli skarbowej i celnej. „Powstanie jedna baza danych, zsynchronizowana z centralnym rejestrem faktur i Jednolitym Plikiem Kontrolnym, łącząca informacje pochodzące z banków, z tymi z urzędów skarbowych i urzędów celnych oraz z rejestru KRS" - dodaje wiceminister Banaś.

Źródło: Min. Fin.