Premier: Przedsiębiorcy dotknięci stanem wyjątkowym otrzymają rekompensaty

Ewelina Czechowicz

W związku ze stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią, przedsiębiorcy działający na tym terenie będą mieli skompensowane swoje straty - zapewnił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu. 

Premier na poniedziałkowej konferencji prasowej wskazał,  że mieszkańcy pasa granicznego objętego stanem wyjątkowym będą mogli funkcjonować zawodowo "niemal bez przeszkód". Przyznałjednak, że największe ograniczenia obejmą  przedsiębiorców z branży hotelarskiej, agroturystycznej, którzy nie będą mogli przyjmować turystów.

"Przedsiębiorcy będą mieli skompensowane swoje straty i chcemy w błyskawiczny sposób wprowadzić te regulacje i skierować do Sejmu ustawę o rekompensacie dla przedsiębiorców w sposób natychmiastowy" – powiedział premier Morawiecki.

Stan wyjątkowy a ograniczenie działalności gospodarczej 

Na podstawie przepisów Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny (art. 228 ust. 1 konstytucji).

W Polsce obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie:

  • stanu wojennego,
  • stanu wyjątkowego oraz
  • stanu klęski żywiołowej.

Stan wyjątkowy jest zatem jednym z trzech stanów nadzwyczajnych przewidzianych w przepisach konstytucji. W każdym stanie nadzwyczajnym działania państwa muszą być proporcjonalne, a więc odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego daje podstawy przedsiębiorcom dotkniętym jego wprowadzeniem o ubieganie się o rekompensaty.  Jak zapowiada rzecznik Rządu środki finansowe mają trafić do przedsiębiorców podobnie jak w przypadku tarczy finansowych. Wysokość rekompensaty będzie wyliczana na podstawie kwot, jakie przedsiębiorcy zarobili w analogicznym okresie w minionych latach. 

Rekompensaty dla przedsiębiorców objętych stanem wyjątkowym

Źródło: shutterstock

Projekt  przepisów dający prawo do rekompensat dla przedsiębiorców

Przepisy dające podstawy do uzyskania rekompensat dla przedsiębiorców mają być przedmiotem najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. Rząd ma obradować we wtorek, a na przyszły tydzień zaplanowane jest posiedzenie Sejmu. Jak wskazał szef MSWIA projekt zakłada rekompensaty dla firm w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dodał, że będą one wypłacane przez wojewodów, do których trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. Zdaniem ministra "będzie to bardzo prosty system", który ma umożliwić szybką wypłatę środków dla przedsiębiorców.  Jak zapewnił Premier Morawiecki projekt ustawy ws. rekompensat dla firm w zw. ze stanem wyjątkowym jest już gotowy i ma być w ciągu dwóch dni przyjęty przez rząd.