Pobierz e-pity 2020

Preferencja w PIT tylko dla akcji własnych

09.11.2016 09:00 (aktualizacja: )

Czy pracownik, który otrzymał w ramach programu motywacyjnego akcje spółki, musi zapłacić od nich podatek? NSA odpowiada

Sprawdź czy szef płaci za Ciebie ZUS

Źródło: YAY foto

Wielokrotnie się zdarzało, że pracodawcy w ramach podejmowanych działań motywacyjnych przekazywali części pracowników pakiety akcji. To, czy musieli oni zapłacić od nich podatek dochodowy zależy głównie od tego, kto jest emitentem nabytych akcji.

Płacić, nie płacić?

Jeżeli są to akcje własne spółki, wtedy nie ma takiego obowiązku. Pojawia się on w momencie sprzedaży akcji przez pracownika. Jak stwierdza NSA w wyroku z dnia 5 października 2016 r., powołując się na art. 24 ust. 11 ustawy o PIT, pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w sytuacji, kiedy są to akcje własne emitowane przez pracodawcę. Jeżeli natomiast pracownik otrzymuje od pracodawcy akcje innych spółek, wtedy wywołują one skutek w postaci uzyskania przychodu. Nie ma znaczenia, czy są one przekazane w ramach programu motywacyjnego czy w inny sposób. Akcje przekazywane przez pracodawcę, które nie są emitowane przez niego samego, będą korzyścią podatnika. W przypadku nabycia papierów wartościowych bez ponoszenia wydatków na nie lub przy poniesieniu jedynie częściowego wydatku.

W rezultacie pracodawca, który w ramach wynagrodzenia przekazuje pracownikom nabyte przez siebie akcje innych podmiotów, powinien potrącić zaliczki na podatek dochodowy.

Źródło: Wyrok NSA z 5 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2418/14

Autor: Marta Wiącek, Anita Olbrych, Impel Business Solutions