Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu

21.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

21.05 Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu

Russell Bedford Po wprowadzeniu do ustawy o podatku od towarów i usług ograniczeń dotyczących prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia określonych samochodów spowodowało zainteresowanie podatników samochodami specjalnymi np. bankowozami.

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Ważnym dla podatników nabywających bankowozy z punktu widzenia omawianej problematyki jest wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Wa 3158/12, w którym Sąd orzekł, że wyjątek dotyczący ograniczenia prawa do odliczenia VAT dotyczy konkretnych pojazdów (w tym wypadku bankowozu), a nie podatnika i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Co istotne, w ocenie Sądu, nie ma znaczenia rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika, w której wykorzystuje on bankowóz.

W świetle oceny WSA, jeżeli pojazd spełnia cechy pozwalające uznać go za pojazd specjalny i jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości, a nie tylko w 60%.

Stanowisko przychylne podatnikom prezentuje także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. III SA/Wa 2016/12.

Warto wskazać, że powyższe orzeczenia stanowią przełamanie niekorzystnej linii orzeczniczej prezentowanej wcześniej przez sądy administracyjne, która znalazła swój wyraz m.in. w wyroku. WSA w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 733/12 i wyroku WSA w Opolu w wyroku z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt I SA/Op 305/12.

W świetle powyższego należy wyrazić nadzieję, że stanowisko prezentowane obecnie przez sądy administracyjne przyjmie się na stałe w ich orzecznictwie.

Michał Drozdyk

Starszy konsultant podatkowy

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.