Potwierdzanie numerów VAT-UE kontrahentów w 2014 roku

13.01.2014 09:00 (aktualizacja: )

13.01 Potwierdzanie numerów VAT-UE kontrahentów w 2014 roku

Potwierdzanie numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 

Pobierz deklaracje VAT i deklaracje VAT-UE

Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani na terytorium Polski dokonujący transakcji

wewnątrzwspólnotowych mogą potwierdzić numer identyfikacyjny swojego kontrahenta na potrzeby transakcji

wewnątrzwspólnotowych w następujący sposób:

1. składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu, ul. Poznańska 46, 62-510 Konin,
  • faksu o numerze (063) 632-401-989,
  • poczty elektronicznej o adresie e-mail: numery. vat@mofnet.gov.pl,
  • infolinii Krajowej Informacji Podatkowej:
    • z telefonu stacjonarnego: 801 055 055,
    • z telefonu komórkowego: (22) 330 03 30;

2. składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

UWAGA! Osobą zainteresowaną może być zarówno sam podatnik, jak i osoba prawna, która takim podatnikiem nie jest, lecz posiada interes prawny w złożeniu takiego wniosku.

  • korzystając ze strony internetowej Komisji Europejskiej o adresie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, dostępnej również w języku polskim, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych.

UWAGA! Weryfikacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta na tej stronie odbywa się zgodnie z zasadą, że podatnik otrzymuje informację o ważności lub nieważności numeru identyfikacyjnego VAT swoich kontrahentów wyłącznie według stanu na dzień, w którym odbywa się weryfikacja.

Źródło: broszura MF