Polsko-słowacka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

09.08.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że 1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie, podpisano Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.

Główne zmiany wprowadzone do Umowy z 1994 r. obejmują regulacje dotyczące opodatkowania dywidend i odsetek. Protokół wprowadza zwolnienie dywidend z podatku u źródła w przypadku, gdy  ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez  nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy. W odniesieniu do odsetek, Protokół przewiduje opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają wg stawki 5 proc. kwoty bruto odsetek.
Kolejną istotną zmianą, którą wprowadza Protokół, jest uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową.

Zasady w umowach międzynarodowych

Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia przyznawania korzyści umownych oraz zawiera pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD.

Tekst Protokołu dostępny jest w zakładce ABC Podatków/Umowy międzynarodowe/Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Źródło: MF