Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej dopiero od 2015 r.?

07.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

07.05 Podwójne opodatkowanie spółki komandytowej dopiero od 2015 r.?

Jak pamiętamy w sierpniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów zafundowało zimny prysznic przedsiębiorcom prowadzącym (lub zamierzającym prowadzić) działalność w postaci spółki komandytowo-akcyjnej. Projekt zmian ustawy o podatku dochodowym, o którym mowa, zapowiadał z początkiem 2013 roku koniec korzyści podatkowych związanych z taką formą prowadzenia działalności, poprzez włączenie spółki komandytowo-akcyjnej do grona podmiotów opodatkowanych CIT.

Wprowadzenie tej zmiany oznaczałoby, że odtąd również przychody osiągane w ramach SKA byłyby podwójnie opodatkowane. Ta forma, a w szczególności rozwiązanie, w którym komplementariuszem była spółka z o.o., zyskiwała coraz bardziej na popularności ze względu na zdecydowane ograniczenie odpowiedzialności osobistej inwestorów, przy korzystnym opodatkowaniu dochodów akcjonariuszy SKA, będących osobami fizycznymi, jednym podatkiem PIT. Ponadto w związku z uchwałą 7 sędziów NSA ze stycznia 2012 r. oraz interpretacją ogólną Ministra Finansów z 18 maja 2012 r. dochody te rozliczane mogą być kasowo tj. dopiero w momencie faktycznej wypłaty zysku dla akcjonariusza, nie zaś jak w przypadku pozostałych spółek osobowych – memoriałowo.

Kontrowersje związane z projektem oraz brak okresu przejściowego sprawiły, że ostatecznie projekt nie trafił do sejmu. Nie oznaczało to jednak zarzucenia pomysłu przez MF.

CIT również dla spółek komandytowych

W lutym 2013 roku została opublikowana nowa wersja projektu, w której podtrzymano co do zasady propozycje dotyczące spółki komandytowo-akcyjnej, ale dodatkowo, co wywołało duże poruszenie wśród przedsiębiorców, rozciągnięto je na spółkę komandytową. Proponowane zmiany miały co do zasady wejść w życie z początkiem 2014 r. Nowa wersja projektu została przekazana do konsultacji międzyresortowych. W ich ramach Minister Gospodarki poddał w wątpliwość czy proponowane zmiany nie wprowadzają nieuzasadnionego zróżnicowania w opodatkowaniu wspólników spółek osobowych. Podniósł on również, że projekt nie przewiduje okresów przejściowych co może negatywnie wpłynąć na spółki realizujące wieloletnie przedsięwzięcia, których opłacalność była rozpatrywana z uwzględnieniem dotychczasowego stanu prawnego.

Odpowiedź Ministra Finansów

W odpowiedzi na pismo z uwagami Ministra Gospodarki Minister Finansów częściowo zliberalizował swoje podejście co do terminu wprowadzenia i zakresu planowanych zmian.

W stosunku do spółek komandytowych nowe przepisy miałyby zastosowanie dopiero od 2015 r. Dla spółek komandytowo-akcyjnych, których rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym i kończy się w 2014 r., „stare” regulacje obowiązywałyby do końca przyjętego roku obrachunkowego. Nie dotyczy to jednak spółek komandytowo-akcyjnych, które podjęły działalność w 2013 r. lub w tymże roku dokonały zmiany przyjętego roku obrotowego.

Na chwilę obecną trudno przesądzić o ostatecznych losach projektu zmian ustawy o CIT. Jednakże fakt kontynuowania przez MF obranego kursu mającego za cel zlikwidowanie możliwości optymalizacji podatkowych z wykorzystaniem spółek komandytowo-akcyjnych i komandytowych, przy pozytywnej opinii Rady Legislacyjnej powoduje, że wspólnicy istniejących spółek tego typu muszą założyć w planach na kolejne lata możliwość wejścia w życie tych zmian. Natomiast podmioty które rozważały rozpoczęcie działalności w tej formie powinny powstrzymać się z decyzjami do czasu ostatecznego uchwalenia tej nowelizacji. Niestety, nie należy się tego spodziewać wcześniej, niż w drugiej połowie 2013 r.

Mariusz Raszczyk, doradca podatkowy
Aleksander Wasilewski, asystent doradcy podatkowego
w Kancelarii "Verum" s.c.