Pobierz e-pity 2019

Podatkowy step-up, czyli jak oszczędzać na podatkach

Piotr Szulczewski 08.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPrzekonanie, jakoby jedyną metodą optymalizacji podatkowej, było niepłacenie daniny fiskusowi, jest błędne. Określone korzyści przynieść może również tzw. podatkowy step-up, czyli korzystna podatkowo „gra” na kosztach i odpisach amortyzacyjnych.

Step-up podatkowy służy ponownemu przeliczeniu i urealnieniu wartości wykorzystywanego w przedsiębiorstwie składnika majątku. Jest jedną z form optymalizacji pozwalającej na kilkukrotne rozliczanie w kosztach podatkowych tego samego składnika majątku, poprzez przenoszenie go z podmiotu likwidowanego do majątku - właściciela. W efekcie zamortyzowany całkowicie lub częściowo składnik majątku podlega ponownej wycenie oraz amortyzacji. Step up opłaca się, w przypadku, gdy wartość rynkowa składnika majątku będzie wyższa od jego wartości podatkowej. Ponadto jest szczególnie korzystny, gdy wartość majątku z biegiem czasu wzrasta, a wartość ta nie podlega urealnieniu w podstawie ustalania odpisów amortyzacyjnych (np. w związku ze wzrostem cen na rynku nieruchomości).

Podstawą ustalenia step – up jest art. 22g ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT (odpowiednio 16g ust 1 pkt 5 ustawy o CIT). Zgodnie z brzmieniem przepisu, wartość początkową środków trwałych określa się - w razie otrzymania ich w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej, jako ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Taki zapis pozwala zatem odnieść wartość początkową do wartości rynkowej nawet, jeśli majątek był wcześniej amortyzowany.

Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie przypadek, gdy składniki majątku pochodzą z dokonanego uprzednio wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Wówczas wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu likwidowanego.

Podatkowy step-up powinien być rozpatrywany również pod kątem rozliczeń podatku VAT. W tym zakresie warto pamiętać, że podatku nie nalicza się w związku z aportem w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W przypadku likwidacji aport nie występuje. Majątek likwidowanego podmiotu podlega ujęciu w spisie z natury oraz opodatkowaniu, dla którego to podstawą pozostaje cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (w tym przypadku - likwidacji podmiotu, na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl