Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Podatkowa grupa kapitałowa - nowe limity i zmienione zasady rozliczeń w 2018 r.

Piotr Szulczewski 26.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Podatkowa grupa kapitałowa - nowe limity i zmienione zasady rozliczeń w 2018 r.

Nowelizacja ustawy o CIT na 2018 r. wpływać ma na kwestie rozliczeń podatku dochodowego przez podatkową grupę kapitałową. W efekcie zmian poszerzeniu ulec ma krąg podmiotów tworzących takie jednostki.

Podatkowa grupa kapitałowa – nowe limity i zmienione zasady rozliczeń w 2018 r.
Źródło: YAY foto

Zmiany, które mają zostać wprowadzone w PGK polegać mają na określeniu nowych warunków uznania grupy powiązanych spółek kapitałowych za, posiadającą status podatnika podatku CIT – podatkową grupę kapitałową (PGK). Zmiany w 2018 r. polegać mają na

  1. obniżeniu, z 1.000.000 do 500.000, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK,
  2. obniżeniu, z 95% do 75%, wysokości bezpośredniego udziału, jaki spółka dominująca musi posiadać w kapitale spółek zależnych (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT,
  3. obniżeniu, z 3% do 2% poziomu dochodowości PGK.

Zmianie ulega również zasada reprezentacji spółek tworzących grupę. Spółką reprezentującą PGK będzie zawsze spółka dominująca, a nie spółka wskazana do reprezentacji. Po zmianie przepisów umowa PGK podlega zgłoszeniu przez spółkę dominującą do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 45 dni przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez podatkową grupę kapitałową (a nie jak to jest obecnie – na 3 miesiące przed tym rokiem). Ten sam naczelnik urzędu jest właściwy również w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitałowej oraz składania sprawozdań finansowych przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.

Zmianie ulegać będzie również zasada postępowania ze spółkami tworzącymi grupę w trakcie trwania umowy PGK. Po rejestracji umowy nie może być ona pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową. Obecnie przepis zawiera wyłącznie zakaz rozszerzania umowy na inne spółki.

Naruszenie warunków funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

W obecnym stanie prawnym naruszenie przez podatkową grupę kapitałową warunków jej funkcjonowania skutkuje utratą przez nią statusu podatkowej grupy kapitałowej od momentu zaistnienia okoliczności naruszających warunki uznania jej za podatnika podatku CIT. Zmienione przepisy wprowadzą rozwiązanie przesuwające skutki utraty statusu PGK na cały okres trwania umowy o utworzeniu PGK – oznacza to utratę wszystkich przywilejów podatkowych, które spółka posiadała przez okres jej funkcjonowania. Na spółkach wchodzących w skład PGK ciążyć będzie w takim przypadku obowiązek odrębnego rozliczenia się z podatku CIT za okres objęty umową.

Piotr Szulczewski, VAT.pl