Podatek rolny zapłacisz według innych zasad

Piotr Szulczewski 07.08.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski, Analityk PIT.pl

Od 1 października zmianie ulega ustawa o podatku rolnym. Nowelizacja obejmie zasady obliczania tego podatku.

O ile dotychczas podstawą dla ustalenia podatku za dany rok była średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, to w zmianie ustawy obowiązującej od 1 października, ustawodawca wysokość podatku uzależnił od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
 

Ubezpieczenie rolników - KRUS

Konstrukcja obliczania podatku nie ulegnie jednak zmianie. Nadal podstawą dla ustalenia ceny będzie komunikat Prezesa GUS publikowany w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. Publikacja ma mieć miejsce w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zmianie nie ulega ilość kwintali żyta stanowiących wysokość podatku, dla których publikowany jest powyższy wskaźnik.
 

Optymalizacja składek z wykorzystaniem KRUS

Podatek wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  • od 1 ha pozostałych gruntów objętych podatkiem rolnym  - równowartość pieniężną 5 q żyta.

Do obliczania podatku za rok 2013 cenę średnią kwintala oblicza się według zasad dotychczasowych.

Piotr Szulczewski
PIT.pl