Pobierz e-pity 2018

Podatek od lokaty za granicą

11.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Pytanie: Moja córka, która jest na moim utrzymaniu - studiuje (od 2007 r.) w Wielkiej Brytanii. Założyla tam konto w banku, na którym gromadziła środki otrzymane ode mnie i przeznaczone na utrzymanie w Wielkiej Brytanii. Bank naliczył od tych środków odsetki, czy od tych odsetek powinna córka zapłacić podatek w Polsce?

Odpowiedź: Z tytułu odsetek należy rozliczyć podatek w kraju (w Polsce). Zastosować należy metodę proporcjonalnego odliczenia. Podatek zapłacony za granicą w Wielkiej Brytanii nie powinien przekraczać 5% kwoty odsetek brutto.

W Polsce podatnik skłąda PIT-38 oblicza podatek według stawki ryczałtowej 19%. Od zryczałtowanego podatku odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Podstawa prawna:
Art. 30a ust. 9
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 1991-07-26
(Tekst jednolity 2010r. Dz.U. Nr 51, poz. 307)
Art. 11 ust. 2
Konwencja Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 2006-07-20
(Tekst jednolity 2006r. Dz.U. Nr 250, poz. 1840)