Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT za małoletniego, czyli czy doliczać do własnych zarobków, czy składać odrębną deklarację

Piotr Szulczewski 24.03.2016 09:00 (aktualizacja: )

Przychody z pracy (w tym zleceń, umów o dzieło), stypendiów i z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku nie powinny trafiać na deklarację rodziców. W innych przypadkach rodzic powinien doliczyć przychody do własnych zarobków i wypełnić PIT-36.

PIT za małoletniego, czyli czy doliczać do własnych zarobków, czy składać odrębną deklarację

Źródło: YAY foto

Doliczać do własnych przychodów należy jedynie zarobki dzieci małoletnich. Doliczeniu podlegają przychody inne niż pochodzące z pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku.

Zatem naPIT/M, składanym przez rodzica łącznie z własną deklaracją podatkową, znaleźć się powinny m. in. przychody z praw autorskich przysługujących dziecku – ich zbycia, licencjonowania, wykorzystywania, renty krajowe i zagraniczne, dochody z najmu lub dzierżawy (np. lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest małoletnie dziecko).

Dla dziecka małoletniego, które samodzielnie zarabia uzyskując przychody z pracy, ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku (np. sprzeda lub wynajmie oddany mu do swobodnego użytku ubrania) – należy sporządzić deklarację podatkową niezależnie od deklaracji PIT rodzica. Dziecko nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej deklaracji samodzielnie podpisać nie może, gdyż posiada jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W efekcie deklarację podatkową podpisuje rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka.

Dochody dziecka w deklaracji rodzica

Doliczenie dochodów małoletniego do własnej deklaracji rocznej wymaga wypełnienia i złożenia formularza PIT-M. W przypadku doliczenia małżonkowie, którzy standardowo rozliczają się poprzez PIT-37, muszą złożyć w jego miejsce PIT-36. Jeżeli małżonkowie rozliczają się na innych deklaracjach niż PIT-36 – powinni niezależnie złożyć PIT-36, wskazać na nim dochody małoletniego i opodatkować jako swoje lub doliczyć do własnych). Jeżeli zatem standardowo rozliczają oni np. ryczałt, to powinni oprócz PIT-28, złożyć PIT-36.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Jeżeli natomiast składają oni wspólne zeznanie podatkowe – przychody małoletnich dzieci dolicza się do łącznych przychodów małżonków. Podatek oblicza się bowiem wówczas w podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty małżonków – rachunkowo kwota zostanie zatem i tak podzielona po połowie.

Piotr Szulczewski, PIT.pl