Pobierz e-pity 2020

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

18.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Dr hab. Mariusz Golecki, dyrektor Departamentu Prawnego MF, został przewodniczącym Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Członkowie Rady wybrali go ze swojego grona podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się 6 października 2016 r. w Ministerstwie Finansów.

Pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Źródło: MF

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania została powołana przez ministra finansów 15 września 2016 r. Rada jest niezależnym organem eksperckim, którego zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach. Obok strony rządowej swoich przedstawicieli w Radzie mają m.in. doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wyższych uczelni i strona samorządowa. Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się 3 listopada 2016 r.

Źródło: MF