Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Pieniądze na wakacje mogą być opodatkowane. Uważaj na darowizny, premie wakacyjne i świadczenia nieodpłatne

Piotr Szulczewski 26.06.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wyjazd z całą rodziną na wakacje może okazać się nie lada wydatkiem. Aby uzyskać dodatkowe pieniądze na wyjazd, korzysta się z premii lub środków z ZFŚS, zapożycza u rodziny lub w firmach pożyczkowych, a także występuje do pracodawcy o wypłatę pensji przed czasem. Większość takich wpływów spowoduje jednak obowiązek rozliczenia się z fiskusem.

Pieniądze na wakacje mogą być opodatkowane. Uważaj na darowizny, premie wakacyjne i świadczenia nieodpłatne
Źródło: YAY foto

To, jakie będzie źródło finansowania wakacji zadecyduje o ewentualnym obowiązku potrącenia podatku lub innych świadczeń przed przeznaczeniem kwot na letnie przyjemności.

Pożyczka lub prezent od rodziny

Zarówno pożyczka, jak i prezent od rodziny lub znajomych mogą zmusić do zapłaty podatku. W przypadku pożyczki – zawarcie umowy, nawet ustnej jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wynosi 2% pożyczanej kwoty. Podatek nie wystąpi, gdy pożycza udzielona zostanie do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów – licząc okres 3 lat - od 2015 do 2017 r. Wyższe kwoty zwolnienia obejmują jedynie członków najbliższej rodziny (tzw. pierwszą grupę podatkową – zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, pasierba, ojczyma, macochę, teściów, synową oraz zięcia), wymagane jest spełnienie jednak dodatkowych warunków co do zadeklarowania kwoty pożyczki przed organem podatkowym. Limit dla tych osób wynosi 9637 zł.

Inaczej jest w przypadku pożyczek z firm zajmujących się usługami finansowymi. Tu podatek nie wystąpi – pożyczona kwota nie będzie zmuszała do deklarowania jej przed fiskusem i do zapłaty podatku.

Podobnie jak w przypadku pożyczek, również darowizny na poczet wyjazdu na wakacje mogą być opodatkowane. W ramach rodziny (rodzice – dzieci) uznać należy, że przekazanie kwoty na wakacje dzieci nie stanowi darowizny, lecz łożenie na zwykłe potrzeby rodziny, niemniej kwoty od dziadków czy wujostwa mogą już być opodatkowane. Jeżeli łączna wartość darowizn przekroczy w okresie 5 lat w kręgu rodziny - 7276 zł (a w kręgu najbliżych z I grupy podatkowej 9637 zł), podatek wynieść może nawet 12%.

„A konto” przyszłych wynagrodzeń od pracodawcy

Wypłaty przed standardowym ich terminem podlegają tego samego rodzaju opodatkowaniu i składkowaniu.

Inaczej wygląda kwestia otrzymania pożyczki od pracodawcy – w sytuacji, gdy zakład pracy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów, a zasady udzielania tych kredytów (pożyczek) stosowane są według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników, wówczas niezapłaconych odsetek z umowy pożyczki nieoprocentowanej nie traktuje się jako przychód pracownika. Gdyby jednak preferencje dotyczyły tylko wybranych pracowników, po ich stronie ustalany powinien być przychód podatkowy ze stosunku pracy.

Na wakacje z ZFSŚ i ze świadczenia urlopowego

Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Świadczenia te nie podlegają również składkom ZUS. Inaczej jest w przypadku, gdy pracodawca nie zdecydował się na założenie ZFŚS i na wakacje przeznacza tzw. świadczenie urlopowe. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz albo mogą wypłacać raz w roku świadczenie urlopowe. W przypadku tych drugich rodzajów świadczeń są one zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o ZFŚS (przy zatrudnieniu na pełny etat – 1.185,66 zł). Natomiast kwoty te podlegają opodatkowaniu na zasadach takich, jak wynagrodzenie – pracodawca pobiera zatem zaliczkę na podatek i wypłaca świadczenie w kwocie netto.

Piotr Szulczewski, PIT.pl