Opodatkowanie sprzedaży owoców i runa leśnego

Czy sprzedając jagody, truskawki czy miód trzeba zapłacić podatek i czy trzeba wydawać paragony? Takie pytania często zadajemy sobie latem kupując okazyjnie owoce przy drodze lub niektóre inne produkty od rolników.

 Opodatkowanie sprzedaży owoców i runa leśnego

Źródło: YAY foto

Dochody ze sprzedaży ziół, jagód, grzybów, czy poziomek dziko rosnących w okolicznych lasach i na łąkach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to wprost z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy tylko dziko rosnących jadalnych produktów leśnych.

Warunkiem tego zwolnienia jest także to, aby zbiór tych roślin, jagód owoców i grzybów był dokonywany osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. Jeżeli do zbioru zaangażujemy sąsiadów i znajomych, a potem sami będziemy je sprzedawać, to dochody z takiej działalności nie będą już korzystać z omawianego zwolnienia podatkowego.

Pamiętać należy, że dochody ze sprzedaży innych pozyskiwanych z lasu roślin, czy surowców np. kora, igliwie, choinki nie podlegają temu zwolnieniu, ponieważ przepisów ustawy o PIT nie stosuje się m.in. przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach.

>>> Zatrudnieni sezonowo przez agencje pracy z prawem do 30% zwolnienia z PIT <<<

W przypadku sprzedaży nieprzetworzonych owoców i warzyw, uzyskane przychody co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ taka sprzedaż jest uważana za działalność rolniczą, która jest nieopodatkowana. Wyjątkiem są tu jednak przychody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania jest aby te owoce, warzywa, czy produkty zwierzęce były sprzedawane w stanie nieprzetworzonym i były wyprodukowane we własnym gospodarstwie, hodowli lub chowie.

Zwolnieniu z PIT podlegają również niektóre dochody z działalności przetwórczej produktów roślinnych, mleka i zwierząt. Dotyczy to sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli przerobionych sposobem przemysłowym jeśli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt. Również w tym przypadku nie dotyczy ono przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

>>> Rachunki i sprzedaż bez rachunku <<<

A co zparagonem przy takich zakupach? Pamiętać trzeba, że z obowiązku wydawania paragonów fiskalnych zwolnieni są podatnicy, którzy m.in. w roku podatkowym nie osiągnęli obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w wysokości 20.000 zł. Powyżej tej kwoty, niezależnie, czy są podatnikami VAT, czy nie, powinni wydawać paragony.

Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy

Izba Skarbowa w Szczecinie