Pobierz e-pity 2020

Opieka traktowana jak praca

13.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę o świadczeniach przedemerytalnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami osoby, które utraciły prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłków opiekuńczych, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Kiedy trzeba zacząć budować dom na kupionym gruncie, aby skorzystać z ulgi podatkowej?

Źródło: YAY foto

Aby uzyskać to prawo opiekę należy sprawować co najmniej przez rok. Dodatkowym warunkiem otrzymania zasiłku lub świadczenia będzie ukończenie co najmniej 55 lat przez kobietę oraz 60 lat przez mężczyznę i legitymowanie się okresem uprawniającym do emerytury, wynoszącym co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

- To rozwiązanie jest krokiem w dobrym kierunku, aby ułatwić opiekunom zarówno powrót na rynek pracy, jak i skorzystanie ze świadczeń przedemerytalnych - powiedział w Sejmie wiceminister Stanisław Szwed.

Ustawa trafiła do Senatu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl