Okulary przeciwsłoneczne nie obniżą podatku

Piotr Szulczewski 26.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

26.07 Okulary przeciwsłoneczne nie obniżą podatku

Zakupu okularów przeciwsłonecznych nie można rozliczyć w kosztach podatkowych, nawet jeśli przedsiębiorca nie może się w wykonywanej działalności bez nich obejść. Zdaniem organów podatkowych tego typu wydatek ma charakter osobisty.

W okresie letnim podczas jazdy samochodem okulary przeciwsłoneczne wydają się być nieodłącznym elementem podróży, zwłaszcza dla osoby, która w trasie spędza większość czasu pracy. Przedsiębiorca prowadzący działalność wymagającą pokonania samochodem sporej liczby kilometrów, bez okularów słonecznych często nie będzie mógł pracować – zwłaszcza w okresie wakacyjnym. W takiej sytuacji okulary przeciwsłoneczne są zatem związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czy można zatem ich wartość rozliczyć w kosztach podatkowych i pomniejszyć tym samym wysokość podatku?
 

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

Fiskus na „nie”

Zgodnie z przepisami podatkowymi, kosztami uzyskania przychodów, o których wartość przedsiębiorca może obniżyć podstawę do opodatkowania, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Listę wyjątkowych wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych, zawiera w art. 23 ustawy o PIT. Jeśli zatem konkretny wydatek nie został wymieniony w tym artykule, a ponoszący go przedsiębiorca jest w stanie racjonalnie wykazać jego związek z prowadzoną przez siebie działalnością, w dodatku dysponuje dokumentami potwierdzającymi poniesienie go, może rozliczyć wydatek w kosztach podatkowych.

I tak też powinno być z wydatkiem poniesionym na zakup okularów słonecznych, gdyż nie zawiera się on w podanym wyżej artykule. Niestety, organy podatkowe często w tej sprawie mają odmienne stanowisko, wskazując na brak możliwości wykazania bezpośredniego związku między noszeniem okularów przeciwsłonecznych, a wysokością osiągniętego przychodu.

Przeciwsłoneczne korekcyjne także zwykłym wydatkiem

Przedsiębiorca  do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nie zaliczy także wydatków poniesionych na zakup specjalistycznych ochronnych okularów przeciwsłonecznych. W interpretacji  indywidualnej z dnia 24.09.2010 r. o sygn. ILPB1/415-765/10-2/AMN Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  podkreśla, że zakup tego typu okularów ma na celu wyłącznie ochronę zdrowia przedsiębiorcy, a co za tym idzie, jako uwarunkowany stanem zdrowia przedsiębiorcy, nie jest związany z wykonywaną przez niego działalnością.

W przypadku bowiem zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do nabycia korekcyjnych szkieł niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Bezpośrednim zatem celem poniesienia wydatków na przeciwsłoneczne okulary korekcyjne jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z działalności gospodarczej. Wydatek ten ma zatem charakter osobisty.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Dominik Mędrzycki,  księgowy Tax Care

Komentuje Piotr Szulczewski, VAT.pl

Piotr Szulczewski, Analityk VAT.pl Rozumiejąc stanowisko organów skarbowych redakcja VAT.pl zwraca uwagę na brak osobistego charakteru zakupu okularów słonecznych przez niektóre kategorie przedsiębiorców. Chodzi głównie o samozatrudnionych kierowców, dla których wydatek na okulary przeciwsłoneczne znacząco poprawia możliwości wykonywania działalności. Ta sama zasada dotyczy przedsiębiorców budowlanych oraz innych osób pracujących w warunkach nasłonecznienia. Charakter prywatny wydatku nie powinien tutaj brać góry nad jego związkiem z osiąganiem przychodu. Niestety, podobnie jak w przypadku kosztów garnituru przez przedsiębiorców, tak i przy wydatkach na okulary przeciwsłoneczne dotychczasowa linia interpretacyjna zdaje się być jednoznacznie niekorzystna dla podatnika.