Pobierz e-pity 2020

Ogólnopolskie podsumowanie przekazywania 1 % na OPP

21.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Łączna kwota 1% podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł i wzrosła o 57,5 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. Przekazana kwota stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego. Chęć taką zadeklarowało 49% podatników składających zeznania podatkowe.

Podsumowanie ogólnopolskiej akcji przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego za 2015 rok

Źródło: FORUM

Najwięcej, bo aż 594,6 mln zł, przekazali podatnicy składający zeznanie PIT-36, PIT-36L i PIT-37. Stanowiło to 0,76 % należnego podatku dochodowego. Podatnicy rozliczający się wg ryczałtu i podatku liniowego przekazali 14,9 mln zł, co stanowiło 0,65 % należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach. 8,0 mln zł, tj. 0,85% należnego podatku dochodowego wykazanego w tych zeznaniach przekazali podatnicy rozliczający tzw. zyski kapitałowe.

Wzrosła liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2015 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,2 mln, co stanowi 49% ogólnej liczby podatników (59% liczby podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). W ubiegłym roku było to 12,5 mln podatników. Liczba podatników, którzy złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wg poszczególnych zeznań przedstawiała się następująco:

  • 12,7 mln osób, tj. 50 % podatników rozliczających się na formularzu PIT-36, PIT-36L i PIT-37 oraz podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonali płatnicy (60% liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek);
  • 0,1 mln osób, tj. 33% podatników rozliczających się na formularzu PIT-38 (62% liczby podatników wykazujących należny podatek);
  • 0,4 mln osób, tj. 38% podatników rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-39 (55 % liczby podatników wykazujących w tych zeznaniach należny podatek).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2015 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 47 zł, w tym podatnicy składający:

  • PIT-36, PIT-36L i PIT-37– 47 zł,
  • PIT-38 – 85 zł,
  • PIT-28 i PIT-39 – 36 zł.

Najwięcej pieniędzy pochodziło od podatników woj. mazowieckiego. Przekazali oni 22,51% całej kwoty, czyli 139.021.015,71 zł. Kwota przekazana przez podatników woj. zachodniopomorskiego stanowi 3,83% całej kwoty. Nasi podatnicy przekazali w tym roku 23 664 218,18 zł. To prawie 5,5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Na czele organizacji, które w 2016 r. (z rozliczenia za 2015 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju są:

  • Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" z kwotą 144.082.857,97 zł,
  • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" z kwotą 25.035.800,02 zł,
  • AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z kwotą 20.872.841,93 zł. Organizacje naszego województwa znalazły się poza „zwycięską” 30-tką. Przykładowo Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie otrzymało 530.021,36 zł, Stowarzyszenie Kadiopuls - 6.619,30 zł, Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie – 394.204,81 zł, Fundacja "Samarytanin" – 26.880,50 zł, Fundacja Pomocy Transplantologii w Szczecinie – 16.050,65 zł, Fundacja "Ludziom Morza" - 7 765,50 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn Papiernia” - 720,50 zł, Stowarzyszenie Wspierania Walki Z Nowotworami "Pokonać Raka" – 7.973,20 zł, Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w Koszalinie – 7.574,10 zł, Stowarzyszenie Kiwanis International Klub Koszalin – 108.142,21 zł.

Najmniejsze kwoty, które zostały przekazane organizacjom pożytku publicznego to: 1,30 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Kawęczyńskim, 2,60 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej i 4,40 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Drugich.

Łącznie obdarowano 8.108 organizacji pożytku publicznego.

* Informacje wg stanu na dzień 15 września 2016 r.

* Opracowanie na podstawie dokumentu Ministerstwa Finansów „Informacja dotycząca kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 rok”

Małgorzata Brzoza

Rzecznik Prasowy

Izba Skarbowa w Szczecinie