Pobierz e-pity 2020

Odliczanie 50% VAT od aut i paliwa tylko do końca 2016? A potem ...

Piotr Szulczewski 02.08.2016 09:00 (aktualizacja: )

Odliczanie 50% VAT od aut i paliwa tylko do końca 2016? A potem ...

Decyzją Rady UE z 17 grudnia 2013 r. (nr 2013/805/UE), Polska uzyskała prawo do zastosowania do końca 2016 r. 50% odliczenia podatku od nabycia części pojazdów oraz od ich wykorzystywania do działalności opodatkowanej. Od decyzji Rady zależy, czy odliczenie to od 2016 r. będzie pełne, czy też obowiązywać będzie przez kolejny okres - odliczenie częściowe.


Odliczanie 50% VAT od aut i paliwa tylko do końca 2016? A potem…

Źródło: YAY foto

Z końcem 2016 roku wygasa obecna zgoda derogacyjna Komisji Europejskiej na stosowanie przez polski rząd ograniczeń co do pełnego odliczenia podatku VAT zawartego w cenie nabywanych samochodów osobowych, ratach ich leasingu i wydatkach na eksploatację takich aut. Jeśli KE nie zgodzi się na przedłużenie okresu derogacji, polscy przedsiębiorcy będą mogli odliczać cały VAT.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów strona polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. l, z późn. zm.), dotyczącym pojazdów samochodowych, paliwa do ich napędu oraz innych wydatków eksploatacyjnych. Wniosek dotyczy m.in. ograniczenia prawa do odliczenia do 50% kwoty podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia niektórych pojazdów samochodowych, nabycia usług, zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są te pojazdy, nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów oraz innych wydatków eksploatacyjnych z nimi związanych w przypadku wykorzystywania pojazdów samochodowych objętych derogacją do celów prywatnych.

Należy się spodziewać zgody na przedłużenie okresu przejściowego. W efekcie również w latach 2017 – 2019 najprawdopodobniej stosowany będzie 50% odpis podatku VAT od nabycia aut osobowych (innych niż wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej) oraz ich eksploatacji.

Piotr Szulczewski, VAT.pl