Od motocykla o pojemności 125 cm3 VAT nie odliczysz, tak jak od motoroweru o poj. do 50 cm3

Piotr Szulczewski 23.03.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od motocykla o pojemności 125 cm3 VAT nie odliczysz, tak jak od motoroweru o poj. do 50 cm3

Przepisy ustawy o podatku VAT nie pozwalają na odliczanie VAT od nabycia paliwa do motocykli o pojemności 125 cm3. Choć w rozpoczynającym się sezonie na motocyklach tego typu będzie można jeździć posiadając prawo jazdy kat. B, to eksploatacja do czerwca 2015 r. na pewno nie przyniesie preferencji w podatku VAT. Inaczej jest w przypadku korzystania w działalności z motoroweru.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

  • samochodów osobowych;
  • innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
    • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
    • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
    • 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

VAT od motocykla po 30 czerwca
Źródło: Thinkstock

Definicje ustalające, jakie pojazdy traktować należy za motocykle, a jakie za motorowery, a przepisy ustalające warunki techniczne, jakie powinny one spełniać, zostały zawarte w Ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 45 i 46 tej ustawy:

  • motocyklem - jest pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy (określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół),
  • motorowerem - jest pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motorower nie jest zatem pojazdem samochodowym ani samochodem osobowym, a zatem nie obowiązują go ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT. Patrząc od strony optymalizacji podatku VAT, korzystniejszym jest wykorzystywanie na podstawie prawo jazdy kategorii B, w działalności gospodarczej, motoroweru, niż motocykla o pojemności skokowej do 125 cm3.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl