Od jutra zmiana wskaźników ZUS

31.05.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona Karkus

Każdego roku, w dniu 1 czerwca zmianie ulega liczna grupa wskaźników. Wśród nich znajduje się ograniczenie składek ZUS, ograniczenie emerytury, wynagrodzenie uczniów, czy kwota graniczna płatności.

Czerwcowa zmiana wskaźników wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenie przeciętnego, które zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosło 3740,05 zł.

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 3.690,30 zł w IV kwartale 2012 roku do 3.740,05 zł w I kwartale 2013 roku oznacza wzrost poniższych limitów:

Ograniczenia składek ZUS

Z dniem 1 czerwca zmianie ulegnie miesięczny limit wymiaru składek ZUS. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 roku - a więc kwoty 9.350,13 zł.

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2013111.390,00 złVI-VIII.20139.350,13 zł
III-V.2013 9.225,75 zł

Ograniczenie emerytury (zmniejszenie bądź zawieszenie)

1 czerwca 2013 roku zmieni się również wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów. Warto przy tym zaznaczyć, że zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% tegoż wynagrodzenia. Więcej w poradniku ,,Moja emerytura i renta''.

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.618,10 zł4.862,10 zł01.06.2013
2.583,30 zł 4.797,40 zł 01.03.2013

Wynagrodzenia uczniów (pracowników młodocianych)

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2013 roku ustala się wysokość wynagrodzenia uczniów w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego i wynosi nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki, nie mniej niż 5% w drugim roku nauki oraz nie mniej niż 6% w trzecim roku nauki. Więcej informacji o zatrudnianiu pracowników dostępne jest tutaj.
 

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
149,60 zł187,00 zł224,40 zł01.06.2013
147,61 zł 184,52 zł 221,42 zł 01.03.2013


Kwota graniczna płatności

Kwota ta wynika z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) i wskazuje równowartość 15 tys. euro w złotówkach wg kursu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca. Więcej informacji o kwocie granicznej płatności dostępne jest tutaj.
 

Kwota graniczna Limit
Miesiąc transakcji Równowartość w zł
Czerwiec 2013 r.64'353,00 zł15’000 euro
Maj 2013 r. 62'143,50 zł 15’000 euro

Iwona Karkus
PIT.pl