Od dziś kolejna obniżka odsetek podatkowych i maksymalnych

05.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Rada Polityki Pieniężnej na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP, czego konsekwencją jest spadek odsetek podatkowych.

RPP dokonuje obniżki stóp procentowych już szósty raz z kolei. Przypomnijmy, że poprzednia obniżka stóp miała miejsce niespełna miesiąc temu - 9 maja 2013 roku.

W środę 05 czerwca br. po 2-dniowym posiedzeniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. W efekcie od dzisiaj obowiązują nowe, niższe stawki:

  • stopa referencyjna 2,75% w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 1,25% w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 3,00% w skali rocznej.

Stopa kredytu lombardowego spadła z 4,50 do 4,25%. Oznacza to, że od 06 czerwca 2013 roku obowiązują niższe odsetki od zobowiązań podatkowych, zamiast 11,00 % to 10,5 %. 

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

Odsetki od zobowiązań podatkowych
Odsetki Odsetki obniżone Obowiązują od
11 % 8,25 % 09.05.2013
10,5 %7,88 %06.06.2013

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

06 czerwca 2013 spadną także odsetki maksymalne, które stanowią 4-krotność stopy lombardowej NBP. Podstawa prawna Art. 359 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

Odsetki maksymalne
Stawka Obowiązuje od
18% rocznie 09.05.2013
17% rocznie06.06.2013

Nowe kwoty odsetek od zobowiązań podatkowych a także odsetek maksymalnych zaczną obowiązywać od 06 czerwca 2013 roku.

archiwalne wysokości odsetek  

 

 Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 4-5 czerwca 2013

Iwona Karkus
PIT.pl