Od 2016 r. będą nowe wersje druków CIT

Piotr Szulczewski 19.10.2015 10:00 (aktualizacja: )

Od 2016 r. będą nowe wersje druków CIT

W związku ze zmianą Ordynacji podatkowej zaistniała konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Od 2016 r. będą nowe wersje druków CIT

Źródło: YAY foto

Obowiązek zmian treści druków i wydania nowych wzorów wyniknął ze zmian wprowadzanych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta nadaje nowe brzmienie art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej. Po wejściu w życie tej zmiany tj. z dniem 1 stycznia 2016 r., przy składaniu korekty deklaracji nie będzie wymagane pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Z tego względu w formularzach CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-D, IFT-2/IFT-2R dokonano zmiany przypisu, który w dotychczasowym brzmieniu informował o możliwości złożenia deklaracji korygującej wraz z obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.


Pobierz najnowsze druki CIT na 2016 rok


Dodatkowo w formularzu CIT-8/O wyodrębniono też pozycję do wykazania kwot zwolnionych z podatku ze względu na wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy, o których mowa w art. 22g ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014 r. poz. 109 oraz z 2015 r. poz. 1166). Jednocześnie dla niektórych dochodów zwolnionych, wymienionych w art. 17 ust. 1 ustawy, dla celów statystycznych wyodrębniono w CIT-8/O pozycje dla dochodów zwolnionych z tego podatku.

Nowe wzory deklaracji podatkowych stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym zastosować powinni już nowe wzory formularzy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl