Od 1 września 2020 r. nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów

Katarzyna Sudaj

Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodziną lub mają mniej niż 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) i dostają wcześniejszą emeryturę, a jednocześnie dorabiają, powinny pamiętać, że od 1 września zmieniły się limity zarobkowe. Jeśli ich przychód przekroczy 6531,90 zł, ZUS zawiesi świadczenie.

Od 1 września 2020 r. nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów
Źródło: shutterstock.com

Można dorabiać do renty lub wcześniejszej emerytury do określonego limitu przychodów. Jeśli zostanie przekroczony, ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów zarobkowych?

Mamy obowiązek zawiesić Twoje świadczenie, gdy Twój przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września kwota ta wynosi 6531,90 zł.

Musimy natomiast zmniejszyć Twoją wcześniejszą emeryturę lub rentę, gdy uzyskasz przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września kwota ta wynosi 3517,20 zł) , ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.   Zmniejszymy Twoją emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jednak możemy maksymalnie zmniejszyć świadczenie o:

  • 620,37 zł, jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł, jeśli pobierasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł, jeśli pobierasz rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy

Do swojego świadczenia możesz dorabiać bez ograniczeń, gdy:

  • dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
  • pobierasz rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • dostajesz rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobierasz rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od Twojej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

na podstawie ZUS

PPK emerytura