Pobierz e-pity 2018

Od 1 lipca nowe informacje VAT-UE i deklaracje akcyzowe

28.06.2013 09:00 (aktualizacja: )

28.06 Od 1 lipca nowe informacje VAT-UE i deklaracje akcyzowe

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego oraz informacji podsumowujących transakcje wewnątrzwspólnotowe.

25 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz.U. 2013 poz. 728) zmieniające deklarację:
  • AKC-WW - deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
AKC-WW (2) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
- obowiązująca od 1 lipca 2013 roku

Nowy wzór deklaracji AKC-WW będzie miał zastosowanie począwszy odrozliczenia za trzeci kwartał 2013 roku.

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz.U. 2013 poz. 724) zmieniające:
  • VAT-UE - informację podsumowującą dokonywane wewnątrzwspólnotowe transakcje,
  • VAT-UE/A – informację o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów,
  • VAT-UE/B - informację o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów,
  • VAT-UE/C - informację o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług,
  • VAT-UEK - korektę informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
- obowiązująca od 1 lipca 2013 roku
 objaśnienia

Nowe wzory informacji podsumowujących wewnątrzwspólnotowe transakcje oraz korekty stosuje się od dnia 1 lipca 2013 roku – w przypadku informacji składanej miesięcznie bądź za trzeci kwartał 2013 roku w przypadku deklaracji składanych kwartalnie.

Iwona Karkus
VAT.pl