Od 1 lipca NIP-7 i ZAP-3 złożysz przez Internet

13.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 lipca rozszerza się lista deklaracji, które mogą być składane drogą elektroniczną. Wszystko za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 roku.

31 stycznia 2013 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie  w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2013 poz. 203).

Rozporządzenie to wskazuje, że od 1 lipca 2013 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą mogły być składane zgłoszenia:

  1. NIP-7 - zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem,
  2. ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem,

Oraz załączniki do deklaracji NIP-7:

  1. NIP-B - informacja o rachunkach bankowych,
  2. NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ZAP-3 (1) zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
NIP-7 (1) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem
NIP-B (5)

Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7

NIP-C (5) Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7

Przypomnijmy, że obecnie możliwość złożenia e-deklaracji bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego występuje w przypadku formularzy:

od 1 października 2012 roku deklaracje:

od 11 czerwca 2013 roku deklaracje:

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Iwona Karkus
PIT.pl