Obowiązki ministra finansów przejął premier Mateusz Morawiecki

01.09.2019 20:58 (aktualizacja: )

Dotychczasowy minister finansów Marian Banaś został wybrany przez Sejm na prezesa NIK. W związku z tym złożył rezygnację ze stanowiska szefa resortu finansów. W takiej sytuacji jego obowiązki przejął premier Mateusz Morawiecki.

[aktualizacja 19.09.2019 r.]:Będzie nowy minister finansów - Jerzy Kwieciński

Marian Banaś złożył rezygnację z funkcji ministra finansów. Prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, odwołał go ze stanowiska.

30 sierpnia 2019 r. Marian Banaś został wybrany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów, w czasie, gdy nie jest obsadzone stanowisko ministerialne, obowiązki szefa resortu przejmuje premier.